Solidar Śląsko Dąbrow

Od kwietnia wzrosną płace w rybnickiej elektrowni i w PGE Ekoserwis

Od 1 kwietnia wzrosną płace w PGE Energia Ciepła oddział w Rybniku i w PGE Ekoserwis. Ponadto dzięki staraniom organizacji związkowych w lipcu w PGE Ekoserwis wprowadzony zostanie Pracowniczy Program Emerytalny.
 
W PGE Energia Ciepła oddział w Rybniku fundusz wynagrodzeń zostanie podniesiony o 2,5 proc. – To pozwoli na podwyższenie płacy zasadniczej każdego pracownika o ok. 108 zł brutto – mówi Tadeusz Kukiełka, przewodniczący zakładowej Solidarności. Wraz z podstawą wzrosną pochodne, m.in. premia miesięczna, dodatek za staż pracy, dodatek za pracę w niedziele, święta oraz dodatek za pracę w porze nocnej. – W przypadku pracowników zmianowych dodatki stanowią przeszło 30 proc. wynagrodzenia – dodaje Tadeusz Kukiełka.
 
Porozumienie płacowe podpisane zostało w firmie pod koniec stycznia. Podczas prowadzonych wówczas rozmów związkowcy przekonali zarząd spółki do zmian w Pracowniczym Programie Emerytalnym, który został wprowadzony w firmie kilka lat temu. Obecnie pracodawca odprowadza na PPE składkę wynoszącą 7 proc. wynagrodzenia pracownika, ale nie może ona przekroczyć 306 zł. Od 1 maja to ograniczenie zostanie zniesione. – To dobre rozwiązanie, bo składka na PPE większości pracowników będzie wyższa niż do tej pory – podkreśla szef związku w rybnickiej elektrowni.
 
PGE Energia Ciepła oddział w Rybniku  jest największą elektrownią cieplną na Górnym Śląsku. Zakład zatrudnia ok. 430 pracowników.
 
Natomiast w spółce PGE Ekoserwis płace zasadnicze wzrosną o 100 zł brutto. Podobnie jak w elektrowni Rybnik, podwyżka wejdzie w życie 1 kwietnia. Porozumienie płacowe w tej firmie również zostało podpisane pod koniec stycznia. Jeden z zapisów dokumentu stanowi, że 1 lipca w spółce wprowadzony zostanie Pracowniczy Program Emerytalny. – Ustawa obligowała nas do wprowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego, ale my wybraliśmy rozwiązanie, które będzie o wiele bardziej korzystne dla pracowników – mówi Marek Koleczko, przewodniczący Solidarności w PGE Ekoserwis. Jak wyjaśnia, pracodawca będzie odprowadzał na PPE składkę wynoszącą 3,5 proc. wynagrodzenia pracownika. Gdyby w spółce powstał Pracowniczy Plan Kapitałowy, wówczas część składki wynoszącą 2 proc. wynagrodzenia musiałby opłacić sam pracownik. – Te pieniądze zostaną w kieszeni pracowników – dodaje przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
Spółka PGE Ekoserwis świadczy usługi na rzecz firm energetycznych. Zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów powstających podczas spalania, z których produkowane są m.in. materiały budowlane. Firma posiada oddziały w Rybniku, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Gdańsku. W rybnickim oddziale zatrudnionych jest ok. 200 pracowników.
 
PGE Energia Ciepła oddział w Rybniku i PGE Ekoserwis weszły w skład PGE w 2017 roku. Wcześniej firmy te należały do francuskiego koncernu EDF.
 
aga
źródło foto: freepik.com
 

Dodaj komentarz