Solidar Śląsko Dąbrow

Ochrona zagrożonego wyginięciem chomika europejskiego

215 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymało Jaworzno na dwa projekty proekologiczne realizowane w tym mieście od kilku lat. Są to ochrona chomika europejskiego oraz odtwarzanie muraw kserotermicznych.

Jaworzno jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, w których można spotkać chomika europejskiego, gryzonia znajdującego się na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych. Na terenie miasta żyją dwie, odizolowane od siebie, populacje tego gatunku. Zamieszkują specjalnie przygotowany teren o łącznej powierzchni wynoszącej 273 ha.

To efekt realizowanego przez miasto projektu, którego celem jest ochrona chomika europejskiego. Przedsięwzięcie cyklicznie wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tegoroczne dofinansowanie przyznane przez tę instytucję wyniosło 85 tys. zł, co stanowi 75 proc. kwoty potrzebnej na wykonanie zadania. Jednym z jego elementów jest wprowadzenie do środowiska od 50 do 100 kolejnych osobników, co ma pomóc w utrzymaniu gatunku.

To zwierzątko staje się także jednym z symboli miasta, podobnie jak bóbr jest symbolem znajdującej się niedaleko Dąbrowy Górniczej. W Jaworznie postawiono już pięć figurek chomika europejskiego, a w tym roku planowane jest wykonanie kolejnej.

Natomiast na ochronę i odtwarzanie muraw kserotermicznych miasto pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotację wynoszącą 128 tys. zł. To o blisko 60 tys. zł więcej, niż w zeszłym roku. Dzięki tym środkom już w drugiej połowie maja na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sadowa Góra pojawią się owce. Zwierzęta pomogą w utrzymaniu znajdujących się w tym miejscu muraw kserotermicznych. „Zatrudnione” do koszenia owce będzie można spotkać także na murawach porastających Górę Bielana.

Murawy kserotermiczne to ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym. Rozwiają się m.in. na rozległych stokach pagórków o suchym podłożu. Są chronione w ramach unijnej dyrektywy siedliskowej.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: UM Jaworzno