Solidar Śląsko Dąbrow

Ochrona danych osobowych

Często słyszę, że dane osobowe są chronione. O jakie dane chodzi? Które dane będą chronione prawem? (Elżbieta Z.)

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że za dane osobowe „uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Informacje te muszą być na tyle zdefiniowane, żeby na ich podstawie można było określić w sposób bezpośredni lub pośredni tożsamość konkretnej osoby. Szczególnie będzie tutaj chodziło o powoływanie się na specyficzne numery identyfikacyjne, cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Przepisy przewidują jednak, że informacje te muszą pozwalać na określenie tożsamości konkretnej osoby bez konieczności poświęcania na to nadmiernych kosztów, działań czy czasu.

Danymi osobowymi będą informacje pozwalające konkretnie ustalić tożsamość osoby, niezależnie od tego czy pozwalają one na natychmiastową jej identyfikację, czy są wystarczające do ustalenia jej tożsamości za pomocą powszechnie dostępnych źródeł. Chodzić tutaj będzie o możliwość zindywidualizowania osoby bez nadmiernego wysiłku, czasu i kosztów. Należy zwrócić uwagę, że danymi osobowymi nie będą mogły być nazwane pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, natomiast będziemy już mówili o danych osobowych, gdy zostałyby te informacje tak ze sobą zestawione, że można je będzie odnieść do konkretnej osoby. Przykładowo nazwa ulicy i numer domu sama w sobie nie będą danymi osobowymi, natomiast informacja ta zyska status danych osobowych po dodaniu już imienia i nazwiska osoby tam zamieszkującej, czyli gdy będzie konkretna możliwość ustalenia tożsamości osoby. Proszę pamiętać, że niektóre pojedyncze informacje już ze swej specyfiki będą klasyfikowane jako dane osobowe. Jako przykład można tu wskazać numer PESEL, który z założenia jest przyporządkowany konkretnej osobie.

Przepisy ustawy wskazują jednak wyraźnie, że danymi osobowymi nie będą informacje, które do zidentyfikowania danej osoby będą wymagały nieracjonalnych lub nieproporcjonalnie wysokich nakładów. Danymi osobowymi nie będą także informacje dotyczące przedsiębiorstw czy stowarzyszeń, gdyż ustawa przewiduje ochronę danych osobowych jedynie osób fizycznych.

Należy pamiętać, że ustawa daje każdemu prawo do ochrony jego danych osobowych. Proszę pamiętać, że zasadniczo przetwarzanie danych osobowych konkretnej osoby będzie możliwe dopiero po uzyskaniu jej zgody, jednak przepisy ustawy wskazują także inne możliwości.

Uwaga! Artykuł nie jest opinią prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed żadnym sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych informacji dotyczących swoich praw i obowiązków w departamencie prawnym CDO24 pod numerem telefonu 801 00 31 38, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24 Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

 

Dodaj komentarz