Solidar Śląsko Dąbrow

Obrady Zarządu Regionu

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność  będzie przedstawicielem związku w Komitecie Sterującym przy Wojewodzie Śląskim, którego zadaniem będzie monitorowanie realizacji Programu dla Śląska. Taka decyzja zapadła podczas posiedzenia Zarządu Regionu 1 lutego w Katowicach.

W skład Komitetu Sterującego wejdą też m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas obrad Zarządu Regionu przedstawiono również stan realizacji procedury wyborczej w strukturach Solidarności na kadencję 2018-2022. Członkowie władzy wykonawczej śląsko-dąbrowskiej „S” wysłuchali  informacji w sprawie wykonania budżetu ZR za 2017 rok oraz przyjęli prowizorium budżetowe na rok 2018.

łk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.