Solidar Śląsko Dąbrow

Obradował Zarząd Regionu

Potrzeba wdrożenia rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych, rola Solidarności w pracach nad nową konstytucją, a także przygotowania do wyborów w związku na kadencję 2018-2022 były tematami posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się w Katowicach 22 czerwca. 
 
Członkowie ZR wyrazili rosnące zniecierpliwienie brakiem postępów w kwestii włączenia założeń przyjętego w ubiegłym roku przez WRDS w Katowicach „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” do rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywanej potocznie „planem Morawieckiego”. Wskazali również na brak działań rządu w kwestii rekompensat dla przemysłu energochłonnego w związku z obostrzeniami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, w szczególności niekorzystną dla naszego kraju reformą systemu EU-ETS.   
 
Podczas obrad omówiono również nową ordynację wyborczą przyjętą przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność na czerwcowym posiedzeniu. Powołano także członków Regionalnej Komisji Wyborczej, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów w związku na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym RKW został Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący ZR ds. struktur terenowych.
 
Członkowie Zarządu Regionu dyskutowali również o konieczności zaangażowania się Solidarności  w zapowiedziane przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum konstytucyjne oraz w proces tworzenia nowej ustawy zasadniczej. ZR zwrócił również uwagę na potrzebę wzmocnienia kompetencji oraz usprawnienia funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.  
 
and
 

Dodaj komentarz