Solidar Śląsko Dąbrow

Obradował Zarząd Regionu

Podsumowanie majowej manifestacji w Warszawie, zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu i trudna sytuacja pracowników PKP Cargo oraz spółek zależnych były jednymi z głównych tematów posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 czerwca w Katowicach.

Kwestię wprowadzenia tzw. nieświadczenia pracy przez 12 miesięcy, które ma objąć ok. 30 proc. załogi PKP Cargo, przedstawił członkom ZR Piotr Nowak, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Podkreślił, że w jeszcze trudniejsze sytuacji są pracownicy spółki zależnej PKP Cargotabor, którym nie zaproponowano żadnych instrumentów osłonowych, a ich firma stoi przed widmem upadłości.

Ważnym tematem była też kwestia zwolnień grupowych w Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie, które obejmą 230 pracowników zakładu. Edyta Odyjas, wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zrelacjonowała przebieg dotychczasowych negocjacji w sprawie warunków zwolnień grupowych i wysokości odpraw w mikołowskim Yazaki. Wskazała, że to kolejne przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej w naszym regionie, w którym tracimy miejsca pracy i ten problem będzie narastał.

Jednym z tematów posiedzenia ZR były też przygotowania do 44. urodzin śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów narodzin związku w naszym regionie będzie koncert, który odbędzie się 7 września w Katowickim Parku Leśnym. Koncert ma łączyć pokolenia, stąd dość nietypowy skład wykonawców. Na scenie wystąpią Majka Jeżowska, a następnie Dżem i Paktofonika.

ny