Solidar Śląsko Dąbrow

Obradował Zarząd Regionu

Akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych, podsumowanie negocjacji umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa oraz przygotowania do obchodów 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek – to najważniejsze tematy poruszone podczas posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 23 czerwca w Katowicach.

18 czerwca przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda złożył na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek zawiadomienia o powstaniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Po wydaniu przez Marszałek oficjalnego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, co nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu, będzie mogła ruszyć zbiórka podpisów pod projektem. – Nasze zadanie jest takie, żeby tych podpisów było znacznie więcej niż wymagane 100 tys. – powiedział podczas obrad Zarządu Regionu Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Przewodniczący wskazał, że podpisy będą gromadzone zarówno na ulicach miast naszego regionu, jak i bezpośrednio w zakładach pracy poprzez struktury branżowe związku.

Projekt przygotowany przez NSZZ „Solidarność” zakłada wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach pracy składkowej dla kobiet i 40 latach pracy składkowej dla mężczyzn. Jak podkreślił Dominik Kolorz, akcji zbierania podpisów będzie towarzyszyć kampania informacyjna dotycząca zasad przechodzenia na emerytury stażowe. – Już teraz spływa do nas wiele pytań w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o wysokość emerytur stażowych. Celem ustawy jest to, żeby obywatel miał wybór, czy iść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czy po zdobyciu odpowiedniego stażu. Żeby dokonać tego wybory w sposób właściwy, potrzebna jest pełna i klarowna informacja – mówił Dominik Kolorz.

Podczas posiedzenia ZR w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach podsumowano proces negocjacji umowy społecznej dotyczącej górnictwa oraz transformacji województwa śląskiego. Jarosław Grzesik, szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” podziękował członkom związku z naszego regionu za udział w manifestacji pracowników sektora paliwowo-energetycznego, która odbyła się 9 czerwca w Warszawie. – Było nas widać. Jak zwykle było widać cały Region Śląsko-Dąbrowski, wszystkie branże. Pokazaliśmy po raz kolejny, że jesteśmy razem, że stanowimy jedność – zaznaczył Jarosław Grzesik.

Członkowie ZR omówili również przygotowania do przypadających w tym roku obchodów 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. Zarząd Regionu podjął także decyzję o zorganizowaniu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w pierwszej połowie października. Walne Zebranie Delegatów to najwyższa władza związku w regionie. Posiedzenie będzie miało charakter sprawozdawczy.

and