Solidar Śląsko Dąbrow

Obradował Zarząd Regionu

Przygotowania do rozpoczęcia związkowych wyborów na kadencję 2018-2022 i problemy w poszczególnych branżach to najważniejsze tematy posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 18 października w Katowicach.
 
Wybory związkowe w organizacjach zakładowych NSZZ Solidarność rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Ordynacja wyborcza oraz wszystkie dokumenty niezbędne do ich przeprowadzenia znajdują się na stronie internetowej Zarządu Regionu: www.solidarnosckatowice.pl. Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” oraz szef Regionalnej Komisji Wyborczej poinformował, że odbyły się już szkolenia pełnomocników, którzy będą delegowani do nadzorowania zebrań wyborczych. Zaapelował także o jak najszybsze przeprowadzenie wyborów w poszczególnych komisjach zakładowych.
 
Jednym z tematów posiedzenia była sytuacja w branżach, przede wszystkim w służbie zdrowia oraz w sądownictwie. Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność poinformowała, że w 90 proc. placówek pracownicy wykonujący zawody niemedyczne nie otrzymali żadnych podwyżek. Stało się tak dlatego, że w obowiązującej od sierpnia ustawie regulującej najniższe wynagrodzenia w służbie zdrowia, nie znalazły się konkretne wskaźniki, zgodnie z którymi płace tych osób mogłyby zostać podniesione. Problem ten dotyczy również innych instytucji działających w szeroko rozumianej ochronie zdrowia.
 
Edyta Odyjas, przewodnicząca sądowniczej Solidarności poinformowała o trudnej sytuacji pracowników sądów. Zaznaczyła, że wynagrodzenia wielu z nich stoją w miejscu od 10 lat. W ciągu trzech ostatnich lat z pracy w sądach odeszło 17 tys. osób spośród 35 pracowników nie będących orzecznikami. – Resort sprawiedliwości znalazł pieniądze na podwyżki w wysokości ok. 100 zł brutto na etat, ale w ustawie budżetowej na przyszły rok wynagrodzenia pracowników sądów zostały zamrożone. W tej chwili walczymy o ich odmrożenie, co pozwoli na zrealizowanie podwyżek przyznanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości – powiedziała.

aga
 

Dodaj komentarz