Solidar Śląsko Dąbrow

Obóz dla dzieci powodzian

Dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych przez tegoroczną powódź z miejscowości Nieboczowy i Ligota Tworkowska w powiecie wodzisławskim wyjadą na piętnastodniowy obóz harcerski do Ustronia Lipowca, zorganizowany dzięki wsparciu WFOŚiGW.
Na letni wypoczynek dzieci powodzian z tych miejscowości zarząd Funduszu udzielił Komendzie Chorągwi Śląskiej ZHP dotacji w wysokości 35 tys. złotych. Pieniądze przyznane zostały zgodnie z zasadami finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej. – Środki z Funduszu mogą zostać przeznaczone na transport, zakup odzieży niezbędnej do udziału w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych oraz na zakwaterowanie i wyżywienie – mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy WFOŚiGW.
Na uczestników obozu czeka wiele atrakcji m.in. nauka pływania, piesze i rowerowe wycieczki oraz zawody sportowe. Przeprowadzone zostaną także zajęcia związane z edukacją ekologiczną, m.in. spotkania z leśnikami.
Podobną akcję harcerze
z Chorągwi Śląskiej ZHP zorganizowali w ubiegłym roku, umożliwiając udział w swoich obozach 200 dzieciom z terenów powodziowych województwa podkarpackiego. Ich wyjazdy również zostały dofinansowane ze środków katowickiego Funduszu.
AK

Dodaj komentarz