Solidar Śląsko Dąbrow

Obowiązki właściciela psa cz.1

W Polsce wiele osób posiada psy. Ich właściciele powinni pamiętać o wyprowadzaniu, karmieniu psa, zapewnieniu mu odpowiednich warunków czy o obowiązku szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie. Ale to nie wszystkie obowiązki, jakie prawo nakłada na właściciela psa.

Każda rada gminy może wprowadzić dla osób fizycznych opłatę od posiadania psa. Rada gminy określa zasady ustalania, poboru oraz wysokość opłaty, która nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłaty ogłoszona przez Ministra Finansów. Natomiast rada gminy może również w ogóle zrezygnować z wprowadzenia takiej opłaty od posiadania psa. Warto pamiętać, że niektóre grupy osób będą zwolnione z takich opłat. Są to przykładowo osoby powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania psa asystującego czy płatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Ponadto każda rada gminy może wprowadzić także inne zwolnienia.

Polskie przepisy prawa nie nakładają jednoznacznie ogólnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach ogólnodostępnych. Z regulacji ogólnej należy powołać się przede wszystkim na przepisy Ustawy o ochronie zwierząt (wraz z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks wykroczeń. Ustawa wprowadza zakaz „puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, przy czym nie dotyczy to terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście”. Natomiast Kodeks wykroczeń wprowadza nakaz zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Proszę pamiętać, że konkretne środki ostrożności mogą wynikać także z uchwał konkretnej Rady Miasta, gdzie wskazany może być obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, czy możliwość zwolnienia psów ze smyczy w określonych w uchwale miejscach. Ponadto uchwały takie mogą także wprowadzać całkowity zakaz wyprowadzania psów w niektórych miejscach, przykładowo piaskownicach, placach zabaw, kąpieliskach, boiskach czy ogródkach przedszkolnych.

Osoby mieszkające w bloku powinny zwrócić uwagę na to, że również administracja osiedla może wprowadzić tabliczki informacyjne o zakazie wyprowadzania psów, jednakże jeżeli nie będą one miały pokrycia w uchwale Rady Miasta, to będą miały jedynie charakter informacyjny. Dodatkowo korzystając z komunikacji miejskiej lub usług innych przewoźników zbiorowych, należy pamiętać, że ich regulaminy mogą wprowadzać nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub zakładania mu kagańca. Takie nakazy mogą być także określane w regulaminach obiektów sportowych, lokali gastronomicznych, aptek czy centrów handlowych.

Miłośnicy czworonogów powinni także pamiętać o przepisach kodeksu wykroczeń, wprowadzających całkowity zakaz puszczania w lesie psa wolno, czyli bez smyczy. Dopuszczone jest jedynie puszczanie w lesie psa bez smyczy, gdy dotyczy to bezpośrednio czynności związanych z polowaniem.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz