Solidar Śląsko Dąbrow

Obniżki płac w szpitalu

Związki zawodowe z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie są gotowe zgodzić się na  cięcia płacowe, aby ratować przed likwidacją zadłużony na ponad 80 mln zł szpital. Jednak pracodawca odrzucił wniosek związkowców, by planowane przez niego wypowiedzenia pracownikom warunków płacy zasadniczej nie przekroczyły 5 proc. ich wynagrodzeń. Nie zgodził się też na postulat, by porozumienie w sprawie obniżenia zarobków szpitalnemu personelowi obowiązywało tylko do końca 2012 roku z możliwością jego przedłużenia, jeśli sytuacja ekonomiczna placówki nie ulegnie poprawie. W zamian dyrektor szpitala zaproponowała 7-procentowe cięcia płacowe, argumentując, że obniżki płac w wysokości 5 proc. nie wystarczą na zabezpieczenie kliniki przed likwidacją.

– Jesteśmy gotowi przystać na tę propozycję tylko w ostateczności i wyłącznie ze względu na dobro szpitala. Zgodnie z nią,  pielęgniarki i ratownicy medyczni stracą na wynagrodzeniach około 200 zł, a lekarze 350 zł. Zaproponowane przez nas rozwiązanie było mniej drastyczne. Gdyby zostało przez pracodawcę przyjęte, to wynagrodzenia pielęgniarek i ratowników medycznych zostałyby obniżone o 150 zł, a lekarzy 300 zł – mówi Paweł Prohaska, przewodniczący Solidarności w GCZD.

18 czerwca strona związkowa raz jeszcze spotka się z pracodawcą. Związkowcy liczą, że mimo wszystko uda im się skłonić dyrekcję szpitala do zmiany stanowiska, przede wszystkim, jesli chodzi o czas obowiązywania tych obniżek. – Wszystko wskazuje na to, że jesli pracodawca podtrzyma decyzję o wprowadzeniu tych obniżek na czas nieokreślony, to lekarze i pielęgniarki skierują pozwy do sądu pracy, w których będą się domagać wypłaty różnic płacowych w swoich wynagrodzeniach. Korzystne dla nich wyroki mogą jeszcze bardziej pogrążyć finansowo nasz szpital – mówi Prohaska.  

Wypowiedzenia warunków płacy mają objąć 612 spośród blisko 1000 pracowników GCZD. Obniżki wynagrodzeń dotyczyć będą lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, ratowników medycznych oraz pracowników diagnostyki laboratoryjnej. Zgodnie z zapowiedzią pracodawcy wypowiedzenia zostaną im przekazane do 30 czerwca.
 

Dodaj komentarz