Solidar Śląsko Dąbrow

Obniżenie wieku emerytalnego i odbudowa przemysłu

Podkreśla Pan, że będzie prezydentem aktywnym, co będzie dla Pana najważniejsze?
– Złożenie ustawy o cofnięciu reformy emerytalnej i podniesienie kwoty wolnej od podatku. Chcę powołać Narodową Radę Rozwoju oraz będę aktywnie działać, aby odbudować polski przemysł.

Obniżenie wieku emerytalnego to priorytet?
– To jedna z moich kluczowych zobowiązań wobec wyborców. Jeśli wyborcy mi zaufają, to będzie moja pierwsza decyzja. Po objęciu funkcji prezydenta skieruję do Sejmu ustawę cofającą tę antyspołeczną ustawę Platformy Obywatelskiej i Bronisława Komorowskiego.

Jak postrzega Pan rolę związku zawodowego w Polsce dzisiaj?
– Dziś największym problemem jest brak dialogu społecznego. Obecnie rządzący nie chcą rozmawiać, podejmują decyzje wbrew ludziom, wbrew pracownikom. Związki zawodowe są naturalnym partnerem odbudowania w Polsce dialogu społecznego i troski o pracownika.

Czy Pana zdaniem odbudowa polskiego przemysłu jest potrzebna?
– Reindustrializacja, odbudowa przemysłu jest wręcz niezbędna. To najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed politykami w najbliższych latach. Reindustrializacja oznacza tworzenie nowych miejsc pracy dających w realnej perspektywie godne zarobki dla tysięcy Polaków. Potrzebujemy przemysłu i to będzie mój priorytet.

Polskie górnictwo znajduje się w stanie kryzysu, czy ma Pan pomysły na wyprowadzenie tej branży z zapaści?
– Węgiel to nasz rodzimy surowiec, na którym opiera się polskie bezpieczeństwo energetyczne. Sprzeciwiam się planom zamykania kopalń, w których są jeszcze zasoby węgla. Polski przemysł energetyczny powinniśmy unowocześniać. Polska ma grono naukowców, którzy zajmują się energetyką, a pokłady węgla szacuje się nawet na 200 lat. Polska energetyka powinna być oparta na węglu.

Podkreśla Pan, że należy poprawić jakość polskiej pracy m.in. poprzez podniesienie wynagrodzeń. Czy postulat Solidarności mówiący o stopniowym wzroście płacy minimalnej do połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia jest uzasadniony?
– Trzeba zacząć działać i w końcu doprowadzić do podwyższenia wynagrodzeń w naszym kraju. Potrzebne jest porozumienie między rządem, organizacjami pracowników i organizacjami pracodawców, aby zmierzać w kierunku podwyższania wynagrodzeń w Polsce, aby prowadzić w tym zakresie spójną i jednoznaczną politykę.

Jak postrzega Pan miejsce obywateli w demokracji, np. czy należy wzmocnić obywatelską inicjatywę referendalną?
–  Obywatele muszą odzyskać możliwość wpływania na to, co się dzieje w ich kraju. Koalicja PO-PSL przez ostatnie 8 lat skutecznie zniechęcała obywateli do aktywności. Projekty składane przez obywateli były odrzucane bez żadnej refleksji, bez rozmowy. Uważam, że należy zmienić zapisy w Konstytucji dotyczące referendum. Powinno być ono obowiązkowe jeśli pod wnioskiem zostanie zebrany milion podpisów.

Z Andrzejem Dudą, kandydatem na prezydenta RP rozmawiała Agnieszka Konieczny

 

Dodaj komentarz