Solidar Śląsko Dąbrow

Obchody grudniowej rocznicy

W kościele św. Jadwigi w Zabrzu Zaborzu odbyły się regionalne obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pod krzyżem upamiętniającym internowanych złożono kwiaty i zapalono znicze. 
 
W uroczystościach obok opozycjonistów internowanych i represjonowanych w stanie wojennym uczestniczyli m.in. przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz członkowie i poczty sztandarowe NSZZ Solidarność z zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Pod krzyżem upamiętniającym internowanych w stanie wojennym uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i zapalili znicze. 
 
Dominik Kolorz w rozmowie z dziennikarzami podkreślił potrzebę przekazywania młodym pokoleniom prawdy o stanie wojennym. – 36 lat tamu dzisiejsi weterani opozycji antykomunistycznej to byli właśnie młodzi ludzie. Trzeba mówić o tamtych tragicznych wydarzeniach, o tamtych bohaterach. Żeby kolejnym pokoleniom stan wojenny nie kojarzył się wyłącznie z opowieściami o tym, że w sklepach na półkach był tylko ocet – mówił przewodniczący. 
 
Eugeniusz Karasiński, przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w liście do uczestników obchodów zaznaczył, że państwo polskie wreszcie zaczyna otaczać należytą opieką weteranów opozycji antykomunistycznej, jednocześnie obniżając uposażenia emerytalne ich niegdysiejszych oprawców. Wyraził również nadzieję, że niebawem parlament przyjmie ustawę dotyczącą odebrania stopni wojskowych członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która wprowadzała stan wojenny. 
 
Uroczystości w Zabrzu Zaborzu rozpoczęła koncelebrowana msza święta w intencji Ojczyzny, osób represjonowanych, internowanych oraz ofiar stanu wojennego. Nabożeństwu przewodniczył biskup nominat Andrzej Iwanecki, a homilię wygłosił kapelan śląsko-dąbrowskiej Solidarności ks. prałat Stanisław Puchała. 
 
Mieszczący się nieopodal kościoła św. Jadwigi obóz internowania w Zabrzu Zaborzu był największym tego typu ośrodkiem odosobnienia na Śląsku. Internowano w nim głównie działaczy opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego.
 
Od 7 lat regionalne obchody wprowadzenia stanu wojennego organizują wspólnie śląsko-dąbrowska Solidarność, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz władze samorządowe Zabrza.
 
łk
 

Dodaj komentarz