Solidar Śląsko Dąbrow

Obchody 42. rocznicy strajku w Fazosie

21 sierpnia przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur „Solidarności”, reprezentanci władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy Tarnowskich Gór uczestniczyli w obchodach 42. rocznicy wybuchu strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos. Tarnogórski zakład był pierwszym przedsiębiorstwem na Górnym Śląsku, w którym w 1980 roku wybuchł strajk.

Obchody rozpoczęła msza św. w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą sierpniowe wydarzenia, znajdującą się przy Dzwonnicy Tarnogórskich Gwarków, w pobliżu świątyni.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podziękował podczas uroczystości uczestnikom strajku sprzed 42. lat. Wskazał, że protest pracowników tarnogórskiego Fazosu był wyrazem solidarności ze strajkującymi robotnikami na Wybrzeżu. – 21 sierpnia, na pierwszej zmianie rozpoczął się strajk solidarnościowy. Pewnie, że były też postulaty socjalno-płacowe, ale w sercach tych ludzi była solidarność z postulatami gdańskimi i o tym musimy pamiętać. Strajki, które odbywały się poza tymi głównymi ośrodkami, czyli Gdańskiem, Szczecinem i Jastrzębiem, miały taką samą wagę dla tego, że dzisiaj możemy żyć w wolnym i demokratycznym kraju – podkreślił Piotr Duda.

Strajk w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach rozpoczął się 21 sierpnia 1980 roku. Był to pierwszy protest w ówczesnym województwie katowickim. Strajkujący robotnicy przedstawili postulaty płacowe i socjalne. Domagali się także dostępu do informacji o sytuacji w kraju oraz o żądaniach wysuniętych przez strajkujących robotników w Gdańsku i Szczecinie. Protesty sierpniowe zakończyły się podpisaniem porozumień z ówczesną władzą i powstaniem  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

łk