Solidar Śląsko Dąbrow

Obchody 41. rocznicy strajku w Fazosie

21 sierpnia przedstawiciele krajowych i regionalnych struktur „Solidarności”, władz samorządowych i Instytutu Pamięci Narodowej wzięli udział w obchodach 41. rocznicy strajku w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos w Tarnowskich Górach. Był to pierwszy protest w dawnym województwie katowickim w sierpniu 1980 roku.

Podczas uroczystości upamiętniających strajk w Fazosie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przypomniał, że wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 roku dały początek kolejnym strajkom i porozumieniom społecznym, które doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. – Ale ta droga do wolności, była kręta, a kolejny jej etap był właśnie tu, na Śląsku, w Tarnowskich Górach – podkreślił Piotr Duda. – Dlatego jesteśmy tutaj, żeby mówić naszym bohaterom pamiętamy i pamiętać będziemy – dodał przewodniczący KK.

List do uczestników tarnogórskich uroczystości napisał Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” przypomniał, że robotnicy z Fazosu upomnieli się nie tylko o poprawę warunków pracy. Przedstawili również postulaty ważne dla całego społeczeństwa, takie jak równe traktowanie wszystkich obywateli, poprawę zaopatrzenia w sklepach i zwiększenie zasiłków rodzinnych do wysokości obowiązującej w wojsku i milicji. – Nikt w Fazosie jeszcze wtedy chyba nawet nie przeczuwał, że lada moment narodzi się niezależny, samorządny związek zawodowy, który będzie nosił nazwę: „Solidarność”, ale w sercach, w marzeniach i w działaniach, idea solidarności już żyła, już była głośno artykułowana – podkreślił Dominik Kolorz. Podziękował weteranom „Solidarności”, związkowcom, samorządowcom i lokalnym działaczom społecznym za pielęgnowanie pamięci o początkach „S”.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji członków i sympatyków „S”. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów zgromadzili się pod Dzwonnicą Tarnogórskich Gwarków, znajdującą się nieopodal świątyni i złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sprzed 41. lat.

ak