Solidar Śląsko Dąbrow

Obchody 39. rocznicy Porozumienia Katowickiego

Gdyby nie impuls z Dąbrowy Górniczej, z Huty Katowice, że trzeba tworzyć jeden ogólnopolski związek zawodowy, „Solidarność” nie byłaby dzisiaj największą organizacją związkową w Polsce – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” podczas obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego, które odbyły się 11 września w Dąbrowie Górniczej.
 
Przewodniczący Komisji Krajowej podkreślił, że porozumienie podpisane w Hucie Katowice zagwarantowało realizację porozumień z Gdańska, Szczecina oraz Jastrzębiu-Zdroju na terenie całego kraju i umożliwiło tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Piotr Duda zaznaczył, że najlepszym podziękowaniem dla uczestników strajków z 1980 roku są działania podejmowane przez członków związku, prowadzące do podmiotowego traktowania pracowników.
 
Przewodniczący Komisji Krajowej podkreślił, że ostatnim czasie udało się doprowadzić do spełnienia wielu postulatów Solidarności. Jednym z nich jest podwyższenie w 2019 roku płacy minimalnej do 2600 zł brutto, czyli do poziomu blisko 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Piotr Duda przypomniał, że ten postulat został przedstawiony już w 2011 roku, gdy rządziła koalicja PO-PSL. Zaznaczył także, że jeden z najważniejszych postulatów związku dotyczy wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. 
 
List do uczestników obchodów skierował Prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że wielki ruch „Solidarności” dał początek zmianom, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w suwerennym i demokratycznym państwie. Zaznaczył także, że po podpisaniu porozumienia w Hucie Katowice śląsko-dąbrowska Solidarność przez całą dekadę lat 80-tych ubiegłego wieku pozostawała jednym z najbardziej prężnych ośrodków opozycyjnych. – Obecnie zaś, wierna ideałom sprzed 40. lat strzeże praw pracowniczych w tym tak ważnym dla gospodarki regionie – napisał prezydent.
 
Podczas uroczystości odczytany został także list napisany do uczestników obchodów przez premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu podkreślił, że wciąż mamy obowiązek urzeczywistniać te idee, które w latach 80-tych zjednoczyły rzesze protestujących. – Suwerenna Polska nadal potrzebuje naszej pracy i naszego wysiłku – podkreślił.
 
W obchodach wzięli udział sygnatariusze Porozumienia Katowickiego Andrzej Rozpłochowski, Jacek Jagiełka i Zbigniew Kupisiewicz oraz Grzegorz Stawski, sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego. Obecni byli przedstawiciele władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność oraz komisji zakładowych związku, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.
 
Uroczystości pod pomnikiem poprzedziła msza św. w sanktuarium św. Antoniego z Padwy. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Katowickiego oraz pod krzyżem znajdującym się za bramą główną Huty Katowice. 
 
Agnieszka Konieczny
foto: Jacek Zommer
 

Dodaj komentarz