Solidar Śląsko Dąbrow

O dialogu i prawach obywateli

Debaty poświęcone dialogowi społecznemu i prawom obywateli oraz wolna trybuna (Hyde Park) dla organizacji biorących udział w manifestacji to najważniejsze punkty trzeciego dnia akcji protestacyjnej w Warszawie

O godz. 11.00 rozpocznie się debata społeczna. Pierwsza część dyskusji będzie dotyczyła dialogu społecznego i roli związków zawodowych. Wezmą w niej udział Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, Jan Guz, szef OPZZ, Tadeusz Chwałka, przewodniczący FZZ oraz eksperci: prof. Ryszard Bugaj, prof. Juliusz Gardawski i prof. Rafał Ruszkowski.

Ok. godz. 12.30 rozpocznie się druga część debaty społecznej, poświęcona m.in. uprawnieniom organizacji związkowych, a także sposobowi ich finansowania w różnych krajach europejskich. W tej części debaty NSZZ Solidarność będzie reprezentował członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny.

W debacie obywatelskiej na temat praw obywateli m.in. prawa do referendum ogólnokrajowego, która rozpocznie się o godz. 14.30 wezmą udział m.in. Piotr Duda oraz Rafał Górski i Piotr Ciompa z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Ok. 16.30 scena i mikrofon zostaną udostępnione organizacjom społecznym, inicjatywom obywatelskim, ktore wsparły akcję protestacyjną.

Zdjęcia z Ogólnopolskich Dni Protestu zobacz tutaj

Dodaj komentarz