Solidar Śląsko Dąbrow

O bezrobociu i wykluczeniu społecznym

Po prawie dwóch latach nieobecności Śląsko-Dąbrowska Solidarność wróciła do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. – Swój udział w WKDS zawiesiliśmy w lipcu 2009  i był to wyraz protestu wobec faktu, że dialog w Polsce jest pozorowany. Z drugiej strony przekonaliśmy jednak, że nieobecnym trudno udowadniać swoje racje, stąd decyzja o powrocie do WKDS – mówił przed tygodniem Dominik Kolorz, szef Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

We wtorek 5 kwietnia Dominik Kolorz wraz z Mirosławem Truchanem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności wzięli udział w posiedzeniu Komisji. Głównym tematem obrad było bezrobocie oraz zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego. Posiedzenie zwołano z inicjatywy Marcina Tyrny, przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność. Tyrna alarmuje, że sfera ubóstwa i wykluczenia społecznego coraz bardziej się poszerza.

W czasie posiedzeniu WKDS, któremu przewodniczył wicewojewoda śląski Piotr Spyra przedstawiciele regionalnych ośrodków pomocy społecznej informowali o skali problemu na swoim terenie. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazał informacje na temat bezrobocia w woj. śląskim. – Choć na tle całego kraju nie wyglądamy źle, to jednak informacje nie są dobre. Średnia stopa bezrobocia w naszym województwie zbliża się już do 11 proc. Tymczasem środki dla urzędów pracy na zwalczanie bezrobocia zostały obcięte blisko o połowę – mówi Mirosław Truchan. – Dramatycznie wygląda  sprawa pomocy socjalnej dla najuboższych. Od 2006 roku, a więc od 5 lat, progi dla osób uprawnionych do tej pomocy nie zmieniają się, mimo znacznego wzrostu realnych kosztów utrzymania – dodaje Truchan.

Na wniosek Dominika Kolorza posiedzenie WKDS w sprawie bezrobocia i ubóstwa nie zostało zakończone, lecz będzie kontynuowane. Przedstawiciele Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności chcą się zapoznać m.in. z informacją WUP o  planach wydatkowania drastycznie w tym roku obniżonych środków na pomoc bezrobotnym w naszym regionie.  

Dodaj komentarz