Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy układ zbiorowy w Tauron Ciepło

Po ponad dwóch latach negocjacji udało się uzgodnić nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Tauron Ciepło. – Trudno mówić o sukcesie, bo to raczej daleko idący kompromis, ale udało nam się wywalczyć sporo korzystnych dla pracowników zapisów dotyczących zarówno warunków zatrudnienia, jak i kwestii płacowych – mówi Tadeusz Nowak przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

– Zarząd spółki przeciągał rozmowy miesiącami. Stanęliśmy pod ścianą, bo z końcem maja przestały obowiązywać poprzednie układy zbiorowe w przedsiębiorstwach wchodzących w skład spółki. To oznaczało, że warunki pracy i płacy w firmie będą zabezpieczone jedynie przez zapisy Kodeksu pracy. Układ zbiorowy pracy zawsze daje lepsze warunki pracy i płacy niż minimum gwarantowane przez kodeks, dlatego strona społeczna zdecydowała się na sfinalizowanie negocjacji i parafowanie układu – wyjaśnia Justyna Latos, wiceprzewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło.

Uzgodnienia płacowe
Jak wskazują reprezentanci związków zawodowych, jeden z ważniejszych zapisów w sprawach płacowych dotyczy dodatków za pracę na drugiej i trzeciej zmianie. – Wynoszą one odpowiednio 15 proc. dla drugiej zmiany i 30 proc. dla trzeciej – wylicza Tadeusz Nowak. Ponadto nowy ZUZP gwarantuje ponadkodeksowe dodatki do wynagrodzenia dla zatrudnionych w ruchu ciągłym oraz dodatkowy urlop dla tej grupy pracowników, a także specjalny dodatek dla wszystkich pracowników, którzy pełnią tzw. dyżur domowy. W ramach ZUZP ujednolicono też system płac.

Związkowcy są zadowoleni, że udało się do układu  wprowadzić zapis o 10 proc. dodatku do zasiłku chorobowego. – Obecnie pracownikom na chorobowym przysługuje wyłącznie kodeksowe 80 proc. Nowy ZUZP gwarantuje wszystkim pracowników Tauron Ciepło przebywającym na chorobowym 90 proc. wynagrodzenia  – informuje Justyna Latos.

Nie ukrywa, że podczas negocjacji w wielu kwestiach toczyła się walka o utrzymanie dotychczasowych uprawnień. – W układzie zachowaliśmy gwarancję, że święto branżowe, Dzień Energetyka jest  dniem wolnym od pracy i że z okazji tego święta pracownicy otrzymują nagrodę finansową. Udało nam się wywalczyć podwyższenie wskaźnika, na podstawie którego jest wyliczana kwota tej nagrody. Dotychczas było to 50 proc. płacy minimalnej, teraz będzie to 56,5 proc.  – podkreśla Justyna Latos.

Rekompensaty za „jubilata”
Największe emocje wśród pracowników budziła kwestia nagród jubileuszowych, które pracodawca postanowił zlikwidować. Ostatecznie zawarto kompromis. W zamian za zgodę na zniesienie tych nagród pracodawca wypłaci pracownikom rekompensatę oraz wprowadzi Pracowniczy Program Emerytalny. – Pracownikom, którzy do 2020 roku nabywają prawo do tzw. jubilatów, nagrody z tego tytułu zostaną wypłacone w ciągu najbliższego roku. To oznacza, że niezależnie od tego czy ktoś obchodzi jubileusz w 2015, w 2018 czy 2020 roku, tę nagrodę dostanie – tłumaczy Tadeusz Nowak.

Zaznacza, że układ gwarantuje też rekompensatę finansową dla tych pracowników, którzy w najbliższych pięciu latach nie uzyskaliby prawa do nagród jubileuszowych, ale już są zatrudnieni w zakładach spółki. – Gdy podpisywali umowę o pracę, też liczyli, że kiedyś nabędą prawo do jubilata. W związku z tym, iż to uprawnienie zostało zniesione, powinni otrzymać rekompensatę i taki zapis udało się zawrzeć w układzie – dodaje Nowak.

Program emerytalny
Wprowadzony po likwidacji jubilatów Pracowniczy Program Emerytalny to innymi słowy tzw. trzeci filar emerytalny. – Pracodawca będzie odprowadzał składki na konta pracowników w PPE. W dniu przejścia na emeryturę pracownik będzie mógł wypłacić uskładaną sumę w całości, albo pobierać z tej kwoty co miesiąc dodatek do emerytury. Zaletą tego programu jest to, że te składki nie przepadają w przypadku śmierci pracownika, tak jak dzieje się to w przypadku składek na ZUS, lecz trafią do rodziny – dodaje wiceprzewodnicząca.

Pracodawca zobowiązał się w układzie, że do końca 2020 roku składka na PPE wyniesie nie mniej niż 3,5 proc.  a po 2020 nie mniej niż 5,7 proc. wynagrodzenia danego pracownika.

W postanowieniach ZUZP znalazł się także ważny zapis chroniący załogę przez zjawiskiem nadużywania na polskim rynku pracy tzw. umów śmieciowych. – W układzie wyraźnie wskazano, że podstawową formą zatrudnienia w Tauron Ciepło jest umowa o pracę, a podstawową formą umowy o pracę  jest umowa na czas nieokreślony – podkreśla Justyna Latos.

pod

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.