Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy układ zbiorowy w spółce Tauron Dystrybucja

Zachowanie nagród jubileuszowych i wyższe niż kodeksowe odprawy emerytalne – m.in. takie uprawnienia gwarantuje pracownikom spółki Tauron Dystrybucja nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku i obowiązywać będzie w trzech podmiotach Tauron Dystrybucja w Krakowie, Tauron Dystrybucja Pomiary w Tarnowie  i Tauron Dystrybucja Serwis we Wrocławiu.

Nowy ZUZP to efekt trwających od 2012 roku negocjacji pomiędzy zarządem spółki a działającymi w firmie związkami zawodowymi. Porozumienie w sprawie jego ostatecznych zapisów strony zawarły 30 czerwca.

Jak informuje Danuta Garbusińska, wiceprzewodnicząca Solidarności w spółce, kilkuletnie rozmowy układowe były bardzo ciężkie i najczęściej kończyły się rozbieżnościami. – Najważniejsze jednak, że doprowadziły do kompromisowych rozwiązań i zawarcia porozumienia. Obroniliśmy wiele uprawnień, choć niektóre z nich zostały pomniejszone – mówi Danuta Garbusińska.

Najważniejsze zapisy nowego układu, które związkowcy utrzymali z poprzednich ZUZP i regulaminów pracy obowiązujących w każdej spółce przed przejęciem ich w 2011 roku przez koncern energetyczny Tauron Polska S.A., to m.in. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. – Dla ludzi odchodzących na emerytury wynegocjowaliśmy pieniądze większe niż kodeksowe. Utrzymaliśmy też zniżkę energetyczną dla pracowników i rozszerzoną opiekę medyczną. Zaakceptowaliśmy obniżenie w niektórych oddziałach spółki o  2 proc. dodatkowego programu emerytalnego, ale po to, by wprowadzić go w podmiotach, które do tej pory nie były nim objęte. Zgodziliśmy się też, by we wszystkich oddziałach ujednolicony został odpis z Funduszu Świadczeń Socjalnych – wylicza przewodnicząca.

Dodaje, że obowiązywanie nowego ZUZP we wszystkich oddziałach Tauron Dystrybucja było koniecznością. – Przed ich przejęciem przez Tauron Polska Energia S.A. i po połączeniu ich w jeden podmiot, w każdej z nich funkcjonował odrębny ZUZP lub regulamin. Po fuzji niemożliwe stało się obowiązywanie tak różnych dokumentów w jednej spółce. Każdy zakładał inne warunki wynagrodzeń, każdy oparty był o inne nazewnictwo stanowisk. To na przykład uniemożliwiało przenoszenie pracowników w ramach jednego podmiotu– tłumaczy Danuta Garbusińska.

Spółka Tauron Dystrybucja zatrudnia łącznie blisko 14 tys. pracowników. Jest największym w Polsce dystrybutorem energii elektrycznej.

bea
źródło foto:pixabay.co/CC0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.