Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy układ zbiorowy w spółce PKP Utrzymanie

Po trwających przeszło rok negocjacjach z pracodawcą związkowcom ze spółki PKP Utrzymanie udało się doprowadzić do podpisania nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. – Zachowaliśmy większość zapisów z poprzedniego ZUZP, który przestał obowiązywać w zeszłym roku, po przekształceniach w firmie – mówi Jan Absyl, zastępca przewodniczącego Solidarności w PKP Utrzymanie.

Układ gwarantuje pracownikom m.in. dodatek za nadgodziny stanowiący dwukrotność zwykłej stawki godzinowej, dodatek za pracę w niedziele, wyższe od kodeksowych odprawy emerytalne oraz inne dodatki, które znacząco wpływają na wysokość wynagrodzenia. Dokument wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jan Absyl podkreśla, że wynegocjowanie nowego układu było jednym z priorytetów organizacji związkowej w spółce. – W układzie zbiorowym pracy można uregulować te kwestie, które w prawie pracy nie są doprecyzowane, np. wypłatę odpraw jubileuszowych czy wyższych dodatków za pracę w godzinach nocnych. Dla pracowników zawsze są to rozwiązania korzystniejsze od tych, które wynikają z Kodeksu pracy  – zaznacza Absyl.

Centrala zlokalizowana jest w Warszawie. Agendy terytorialne mają swoje siedziby w ośmiu miastach: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.  Spółka PKP Utrzymanie zatrudnia ok. 900 osób. Firma powstała w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia ze spółki TK Telekom części przedsiębiorstwa zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

aga
źródło foto: pkpsa.pl/materiały prasowe

 

Dodaj komentarz