Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy szef ciepłowników

Dariusz Gierek z Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej został nowym  przewodniczącym Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Dotychczasowa przewodnicząca Justyna Latos zrezygnowała z pełnionej funkcji w związku z wyborem na stanowisko wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu.

– Chciałam bardzo podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Mam nadzieję, że nie zawiodłam waszych oczekiwań. Funkcja wiceprzewodniczącej Zarządu Regionu niesie ze sobą bardzo wiele obowiązków i nie chciałabym, żeby Sekcja ucierpiała na tym w jakikolwiek sposób. Uznałam, że prowadzenie tych dwóch rzeczy jednocześnie jest nie do pogodzenia – powiedziała Justyna Latos podczas posiedzenia Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa.

Nowo wybrany przewodniczący przedstawił swoje priorytety na nadchodzące miesiące. – Problemów w  branży jest bardzo wiele. W tym roku kluczowa będzie sprawa planowanego połączenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach z zakładem w Dąbrowie Górniczej oraz prywatyzacja PEC-u w Jastrzębiu Zdroju. Poza tym bardzo ważnym zadaniem jest zwiększenie bazy członkowskiej Solidarności. Postaram się, aby nasza Sekcja nadal działała tak sprawnie, jak dotychczas i żeby pozyskiwała nowych członków, abyśmy mogli być poważnym partnerem dla pracodawców – zapowiedział Dariusz Gierek.

Dariusz Gierek dotychczas był wiceprzewodniczącym Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa. Poza tym pełni funkcję wiceprzewodniczącego Solidarności w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach oraz sekretarza Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych.

Dodaj komentarz