Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy skład Prezydium KK

Wszyscy kandydaci na członków Prezydium Komisji Krajowej zaproponowani przez przewodniczącego Piotra Dudę zyskali dziś akceptację większości członków KK. W skład Prezydium weszli m.in.  dwaj przedstawiciele Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Bogdan Biś i Henryk Nakonieczny.  

Pierwszym zastępcą przewodniczącego został Bogdan Biś, który odpowiadać będzie m. in. za kierowanie Komisji Krajową jako zakładem pracy. Będzie też zastępował przewodniczącego w razie jego nieobecności. Na 91 ważnych głosów poparło go 84 głosujących . Biś był do tej pory zastępcą przewodniczącego i sekretarzem Zarządu Regionu  Śląsko-Dąbrowskiego. Wywodzi się z górnictwa, przez 20 lat pracował w jaworznickich kopalniach.

Henryk Nakonieczny będzie odpowiadał za relacje z Komisją Trójstronną. Nakonieczny w latach 1998-2003 był przewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”. Od 12 lat jest przedstawicielem „Solidarności” w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w Zespole Ubezpieczeń Społecznych i w Zespole Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Poparło go dziś 82 członków KK.

Pozostali zaproponowani przez przewodniczącego kandydaci na członków Prezydium KK to przedstawiciele innych regionów.
Zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej ds. struktur terenowych wybrano Tadeusza Majchrowicza, obecnego przewodniczącego Regionu Podkarpacie. Poparło go 53 członków Komisji Krajowej. Sekretarzem Komisji Krajowej będzie Ewa Zydorek z Regionu Wielkopolska. Poparło ją 51 głosujących. Skarbnikiem KK wybrano Jerzego Jaworskiego z Regionu Małopolska. Dostał 61 głosów. Jaworski jest obecnym skarbnikiem Regionu Małopolska. Od 25 lat pracuje w Radiu Kraków w dziale technicznym. Jest tam przewodniczącym Komisji Zakładowej.

Podczas dzisiejszych obrad Komisja Krajowa na wniosek Piotra Dudy zdecydowała o zmniejszeniu składu prezydium. Będzie ono liczyć 6 członków, Piotr Duda zapowiedział jednak, że na jednym z najbliższych posiedzeń zostanie poszerzone , m. in. o wiceprzewodniczącego ds. struktur branżowych. Prezydium w poprzedniej kadencji liczyło 14 osób. Piotr Duda przedstawił również koncepcję pracy Komisji Krajowej. Zapowiedział, że nie będzie organizował konwentów przewodniczących. Dużą rolę w prezydium będą odgrywali przewodniczący odpowiedzialni za struktury terenowe i branżowe.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystych podziękowań dotychczasowym członkom prezydium, które wspólnie składali Piotr Duda i Janusz Śniadek, były przewodniczący KK NSZZ „S”.

 

Dodaj komentarz