Solidar Śląsko Dąbrow

Nowy regulamin wynagradzania w spółce Energomontaż-Południe

Od 3 do 4 zł brutto wzrosły stawki godzinowe pracowników Energomontażu-Południe sp. z o.o w Katowicach. Podwyżki płac przewiduje nowy regulamin wynagradzania obowiązujący w firmie od 1 kwietnia. Wypracowali go wspólnie przedstawiciele zarządu spółki i zakładowej Solidarności.

Związkowcy z Solidarności zaakceptowali wariant podwyższenia stawek godzinowych pracowników kosztem rezygnacji z nagród jubileuszowych. Wyjaśniają, że Energomontaż- Południe sp z o.o powstała niespełna dwa lata temu, po to by przejąć pracowników z upadłej spółki Energomontaż-Południe SA.  – Dzięki temu uratowane zostały miejsca pracy. Mamy już za sobą jedną upadłość i po tych doświadczeniach uznaliśmy, że nie będziemy upierać się przy zapisach starego regulaminu dotyczących tzw. jubilatów. To byłoby dla naszego nowego zakładu zbyt poważne obciążenie, które mogłoby go w przyszłości wpędzić tarapaty finansowe. Nie chcemy, by ludzie znowu bali się o miejsca pracy. Wspólnie z zarządem spółki znaleźliśmy inne, naszym zdaniem bardziej korzystne dla załogi rozwiązanie. Dzięki podwyżce stawek godzinowych, miesięczne wypłaty pracowników mogą być wyższe o kwotę od 600 zł do nawet  800 zł brutto – wyjaśnia Andrzej Stefaniak, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Katowicki Energomontaż-Południe sp. z o.o. zatrudnia blisko 80 pracowników. Zakład wykonuje usługi w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych.

bg
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz