Solidar Śląsko Dąbrow

Nowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

 
7 lipca prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Nowela przyznaje opozycjonistom prawo m.in. do bezterminowych świadczeń w wysokości 400 zł miesięcznie.
 
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy opozycjoniści będą otrzymywać bezterminowe świadczenia, wynoszące obecnie 402 zł miesięcznie. Przed nowelizacją były one wypłacane tylko w ograniczonym okresie. Nowela reguluje również kwestię pomocy pieniężnej na zakup m.in. sprzętu rehabilitacyjnego dla weteranów całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, o której wypłacenie można było dotychczas ubiegać się tylko raz do roku. Teraz to wsparcie w wysokości najniższej miesięcznej emerytury będzie mogło być wypłacane co miesiąc maksymalnie przez 6 miesięcy.
 
W ocenie Andrzeja Rozpłochowskiego, jednego z liderów Solidarności z lat 80., sygnatariusza Porozumienia Katowickiego, nowelizacja ustawy na pewno nie spełnia wszystkich oczekiwań weteranów, ale istotne jest, że znosi kryterium dochodowe przy ubieganiu się o finansową pomoc państwa. – Teraz każdy, kto otrzyma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będzie mógł wnioskować o miesięczne świadczenie od państwa, bez względu na wysokość dochodu. W dodatku będzie ono wypłacane dożywotnio. Do tej pory z pomocy państwa wykluczeni byli opozycyjni działacze, których dochody choćby nieznacznie przekraczały przyjęte kryteria – podkreśla Andrzej Rozpłochowski,
 
Dokument modyfikuje też definicję osoby represjonowanej z powodów politycznych. Odtąd objęci nią będą opozycjoniści represjonowani w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 31 lipca 1990 roku. Nowelizacja uprawnia ich również do korzystania poza kolejnością ze świadczeń medycznych i specjalistycznych bez skierowania. Jak zapowiada Andrzej Rozpołochowski, w przyszłości weterani z Solidarności będą dążyć do  rozszerzenia ustawy m.in. o zapis dotyczący finansowych ulg w leczeniu opozycjonistów. – Chodzi o pomoc państwa w pokrywaniu kosztów leczenia schorzeń, będących najczęściej skutkami represji  – informuje.
 
Dodaje, że objęcie weteranów bezpłatną i dożywotnią opieką medyczną zakładał projekt ustawy opracowany przed kilkoma laty przez działaczy opozycji antykomunistycznej z Solidarności. Przypomina też, że ten dokument został zlekceważony przez poprzedni rząd PO-PSL, który 20 marca 2015 roku przyjął ustawę zupełnie nie spełniającą oczekiwań środowisk kombatanckich.
 
Zgodnie z poprzednią ustawą status osoby represjonowanej obejmował osoby prowadzące działalność opozycyjną w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku. Miesięczne zadośćuczynienie od państwa wynosiło 400 zł brutto i było przyznawane czasowo, na podstawie niskich kryteriów dochodowych. Pomocą objęci byli tylko samotni weterani z dochodami miesięcznymi nie wyższymi niż 120 proc. najniższej emerytury oraz weterani z rodzinami, w których miesięczny dochód na osobę nie przekraczał wysokości najniższej emerytury. Po upływie okresu obowiązywania czasowego świadczenia ich dochody były weryfikowane.

bea

źródło foto:commons/wikimedia.org/Marcin Białek
 

Dodaj komentarz