Solidar Śląsko Dąbrow

Nowe porozumienie w Fortum Zabrze

W Fortum Zabrze podpisano porozumienie gwarantujące pracownikom rekompensaty pieniężne w przypadku ewentualnych redukcji zatrudnienia w firmie. – Porozumienie jest przedłużeniem pakietu socjalnego, który podpisaliśmy z nowym właścicielem po prywatyzacji naszego zakładu w 2011 roku. Pakiet ten wygasł 31 marca 2013 roku. Zapisy nowego porozumienia, które podpisaliśmy 25 marca,  będą obowiązywać do końca tego roku – informuje Wiesław Kostecki, przewodniczący Solidarności w Fortum Zabrze (dawniej Elektrociepłownia Zabrze). 

Zgodnie z zapisami porozumienia dodatkowe pieniężne rekompensaty dla pracowników w przypadku utraty zatrudnienia będą uzależnione od liczby lat przepracowanych w firmie. Osoby ze stażem pracy od 1 do 10 lat otrzymają równowartość 6-krotnego średniego wynagrodzenia w zakładzie z 2012 roku. Ci, którzy przepracowali od 10 do 20 lat dostaną 9-krotność średniej pensji, a pracownicy z najdłuższym stażem, przekraczającym 20 lat otrzymają 12-krotność średniego wynagrodzenia. – To dobre rozwiązania, choć oczywiście najlepiej byłoby, gdyby już nikt nie stracił pracy w naszej firmie i żadne rekompensaty nie były potrzebne – podkreśla szef zakładowej Solidarności.

W nowym porozumieniu przedłużono również funkcjonowanie finansowanego przez pracodawcę programu aktywizacji zawodowej dla pracowników objętych ewentualnymi redukcjami zatrudnienia – Pracodawca zobowiązał się do pokrycia kosztów związanych z przekwalifikowaniem danego pracownika do 2 tys. zł – tłumaczy Kostecki.

24 listopada 2010 roku Fortum Power and Heat podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. 3 stycznia 2011 roku oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora.

Dodaj komentarz