Solidar Śląsko Dąbrow

Nowa Rada Pracowników w gliwickiej fabryce Opla

Załoga gliwickiej fabryki Opla wybrała nową Radę Pracowników General Motors Manufacturing Poland. – Pracownicy powierzyli wszystkie siedem miejsc w Radzie kandydatom rekomendowanym przez NSZZ Solidarność. Co bardzo dla nas ważne, osoby, które zasiadały w Radzie również w poprzedniej kadencji, tym razem otrzymały jeszcze wyższe poparcie, niż przed czterema laty – powiedział Mariusz Król, szef Solidarności w GMMP i przewodniczący Rady Pracowników w ubiegłej kadencji.

Jak podkreśla Król, silna, związkowa reprezentacja w Radzie Pracowników pozwala skuteczniej dbać o interesy załogi. – Prawo gwarantuje Radzie Pracowników szeroki dostęp do informacji dotyczących m.in. sytuacji ekonomicznej zakładu i tzw. podstaw zatrudnienia. Te informacje są bardzo istotne w pracy związkowej i wszelkich negocjacjach z pracodawcą –  wyjaśnia Mariusz Król.

Solidarność jako jedyny reprezentatywny związek zawodowy w gliwickim Oplu posiada również przedstawicieli w Europejskiej Radzie Zakładowej Opel/Vauxhall. – Dzięki zaangażowaniu w dialog społeczny na szczeblu europejskim, po częściowym przejściu w gliwickiej fabryki w grudnia 2012 roku na dwuzmianowy system pracy nie doszło do zwolnień grupowych, lecz czasowo oddelegowano polskich pracowników do innych zakładów Opla w Europie. Gdy zaś dwa lata później przywrócono w GMMP pełną trzecią zmianę, wszyscy oni wrócili do Gliwic. Na forum europejskim nasi związkowcy skutecznie walczyli również o zlokalizowanie w Polsce produkcji nowego modelu Astry – dodaje przewodniczący.

Członkami Rady Pracowników GMMP na nową kadencję zostali wybrani: Marian Kaim, Mariusz Król, Grzegorz Nowak, Robert Potempa, Franciszek Szymura, Robert Walkowiak i Tomasz Waniek.  W najbliższych dniach wyłoniony zostanie przewodniczący Rady.

łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.