Solidar Śląsko Dąbrow

Nowa komisja w Gorzycach

W Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach powstała nowa organizacja związkowa NSZZ Solidarność. Wybory do Komisji Zakładowej zostaną przeprowadzone 21 października. – W naszym zakładzie do tej pory istniał tylko branżowy związek pielęgniarek, który z racji swojego statutu dba o interesy tej grupy zawodowej. Wśród reszty załogi od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że przydałby się związek, w którym mogliby się zrzeszać wszyscy pracownicy. Dlatego zdecydowaliśmy się na założenie Solidarności – mówi Brygida Korzonek, założycielka Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w gorzyckim WOLOiZOL.

Wsparcia w założeniu TKZ gorzyckim związkowcom udzieliło Biuro Terenowe Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Jastrzębiu Zdroju. – Zakładając związek, pracownicy otrzymują wszechstronną pomoc. Mają do dyspozycji związkowych prawników, zyskują wiedzę na temat tego jak poruszać się w przepisach i jak rozmawiać z pracodawcą oraz wsparcie regionu w razie jakichkolwiek problemów. Do tej pory pracownicy ośrodka w Gorzycach byli zaskakiwani różnymi decyzjami dyrekcji. Teraz odbywają się już pierwsze spotkania z panem dyrektorem, przekazywane są informacje i dokumenty dotyczące warunków pracy – mówi Danuta Jemioło, kierownik BT Solidarności w Jastrzębiu Zdroju.

Jak podkreśla przewodnicząca nowo powstałej organizacji Solidarności, pracownicy gorzyckiego ośrodka założyli związek, żeby mieć wpływ na to, co się dzieje w zakładzie oraz na warunki swojej pracy i płacy. – Kiedy jesteśmy zorganizowani, nasz głos jest silniejszy i pracodawca musi go wysłuchać. Do związku zapisują się terapeuci, salowe, a nawet pielęgniarki nienależące do związku branżowego. Po wyborach, które zostaną przeprowadzone w naszym ośrodku, przyjdzie czas na konkretne rozmowy z pracodawcą – zapowiada Brygida Korzonek.
 

Dodaj komentarz