Solidar Śląsko Dąbrow

Nowa instytucja dialogu społecznego

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność na nadzwyczajnym posiedzeniu ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, która ma zastąpić niefunkcjonującą od 2013 roku Komisję Trójstronną i przywrócić funkcjonowanie trójstronnego dialogu społecznego w Polsce.
Projekt został opracowany wspólnie przez reprezentatywne związki zawodowe, organizacje pracodawców i przedstawicieli rządu. W pracach nad ustawą ze strony związkowej uczestniczyły NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a ze strony pracodawców Konfederacja Pracodawców Prywatnych  Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club.
Ostateczny kształt projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego został uzgodniony podczas dwudniowego spotkania stron, które zakończyło się 23 marca. W ciągu dwóch tygodni od tej daty centrale związkowe i organizacje pracodawców mają uzyskać akceptacje projektu ze strony swoich ciał statutowych, a rząd przeprowadzić konsultacje międzyresortowe. Następnie projekt trafi do Sejmu.
Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych, złożona z przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, powstała w 1993 roku. Miała uczestniczyć m.in. w procesie kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji Trójstronne wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.
DIKK, łk
Źródło foto: W.Obremski

Dodaj komentarz