Solidar Śląsko Dąbrow

Niskie wydobycie jedną z głównych przyczyn problemów JSW

– Nie tylko trudna sytuacja rynkowa i niskie ceny surowca są przyczyną pogarszającej się kondycji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W równym stopniu winne jest złe zarządzanie spółką, które spowodowało, że za 8 miesięcy tego roku wydobycie może być nawet o ponad 800 tys. ton niższe, niż zaplanowano – poinformował Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW S.A.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność i PZZ Kadra w JSW S.A. wystosowali 25 sierpnia list otwarty w tej sprawie, skierowany m.in. do przedstawicieli Rady Nadzorczej spółki i do Ministra Gospodarki. – Ci sami od lat eksperci i doradcy, którzy żyją z naszej branży, wszystkimi dostępnymi metodami chcą przekonać pracowników i społeczeństwo, że jedyną przyczyną obecnej trudnej sytuacji JSW S.A. jest sytuacja cenowo-rynkowa. Według naszej oceny istnieje również druga przyczyna, nie mniej istotna od tej oficjalnie propagowanej. Tą przyczyną jest sukcesywne zmniejszanie zdolności produkcyjnej w wydobyciu węgla koksowego typu „hard” oraz niewykonywanie robót udostępniających złoża w JSW S.A. Trzeba podkreślić, że tego typu węgiel produkowany w JSW S.A. jest sprzedawany w każdej ilości – czytamy w liście otwartym.

– Za pierwsze półrocze wydobycie było niższe o 400 tys. ton w stosunku do planu. Mamy sygnały, że do końca sierpnia będzie mniej o kolejne 400 tys. ton. I dzieje się tak, pomimo że wydobycie odbywa się przez 6 dni w tygodniu. Jeśli ta niekorzystna tendencja się utrzyma, to na koniec roku będzie milion ton na minusie. Tak niski poziom produkcji powoduje, że jednostkowy koszt wydobycia tony węgla rośnie i to jest jedna z głównych przyczyn pogarszającej się kondycji naszej spółki – ocenia Kozłowski.

– Po raz kolejny zwracamy się do Rady Nadzorczej i nadzoru właścicielskiego o podjęcie niezbędnych działań w celu odwrócenia tej niekorzystnej, grożącej zapaścią sytuacji w JSW S.A. Nie można zaklinać rzeczywistości, pudrować błędów, które w ostatnim okresie funkcjonowania spółki doprowadziły do tak niebezpiecznej sytuacji – apelują związkowcy w liście otwartym.

przeczytaj pełną treść listu

JSW S.A. jest największym producentem wysokojakościowego węgla koksującego typu „hard” w Unii Europejskiej. Spółka zatrudnia 21 tys. pracowników w 5 kopalniach. Cała Grupa Kapitałowa JSW S.A., w skład której wchodzą też m.in. koksownie w Dąbrowie Górniczej, w Zabrzu i w Wałbrzychu, zatrudnia w sumie około 35 tys. pracowników. To jeden z największych pracodawców w Polsce.

ny

Dodaj komentarz