Solidar Śląsko Dąbrow

Niewesołe jest życie staruszka

Polska nie jest krajem przyjaznym dla starszych ludzi. Takie wnioski płyną z opublikowanego kilka dni temu raportu ONZ poświęconego jakości życia seniorów. Nasz kraj zajął w nim 62 miejsce – najgorsze spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.
 
Analizując sytuację ludzi starszych, autorzy opracowania wzięli pod uwagę cztery obszary: bezpieczeństwo ekonomiczne, jakość i dostęp do opieki zdrowotnej, aktywność zawodową seniorów i możliwość znalezienia zatrudnienia przez osoby w wieku 60+, a także relacje z innymi grupami społecznymi. Liderami w rankingu okazali się Szwedzi, Norwegowie i Niemcy. Polska znalazła się w ogonie państw Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę państwa europejskie leżące poza UE lepiej od nas wypadała nawet Białoruś. Autorzy raportu podkreślili, że sytuacja ludzi starszych najlepsza jest w tych krajach, w których rozwarstwienie w dochodach jest stosunkowo niskie.
 
Kiepska opieka zdrowotna
W skali od 1 do 100 jakość opieki zdrowotnej w Polsce oceniona została na 23,9 pkt. To najgorszy wynik w Europie. – Ok. 90 proc. osób po 70 roku życia ma jakąś chorobę przewlekłą: cukrzycę, nadciśnienie lub choroby układu krążenia. Ci ludzie powinni systematycznie korzystać z leczenia, pozostawać pod opieką specjalistów. A wszyscy wiemy, że dostęp do lekarzy specjalistów znacznie się w Polsce pogorszył – mówi Hanna Szotowska, lekarz ze Szpitala Powiatowego w Czeladzi oraz przewodnicząca Solidarności w tej placówce.
 
Podkreśla, że poważnym problemem jest zbyt mała liczba oddziałów geriatrycznych, lekarzy tej specjalności również brakuje. – Tylko nieliczni pacjenci, którzy mieszkają w pobliżu oddziału geriatrycznego lub miejsca, w którym taki specjalista przyjmuje, mogą skorzystać z jego pomocy – zaznacza Hanna Szotowska.
 
Jej zdaniem z problemami zdrowotnymi seniorów związane są kłopoty finansowe. Ze względu na niewysokie emerytury ludzie w podeszłym wieku często nie mogą pozwolić sobie na wykupienie wszystkich potrzebnych lekarstw, czy prawidłowe odżywianie. – Po kolejnych reformach systemu pacjenci płacą więcej za leki, które muszą stale kupować. W ten sposób państwo wyciąga pieniądze od ludzi starszych, posiadających i tak niskie dochody – zauważa.
 
Skazani na innych
Pod względem możliwości znalezienia zatrudnienia przez ludzi w wieku 60+ Polska zajęła 77 miejsce na 83 państwa. Trochę lepiej wypadliśmy, jeśli chodzi o relacje seniorów z innymi ludźmi i grupami społecznymi. Jednak jak ocenia socjolog Gabriela Filec, która na co dzień zajmuje się pomocą społeczną, tylko część seniorów korzysta z ofert instytucji wspierających rozwój ludzi starszych, takich jak Uniwersytety Trzeciego Wieku. – Najczęściej są to osoby wykształcone lub takie, które uczyły się przez całe życie, będące w nie najgorszej kondycji psychofizycznej – mówi Gabriela Filec.
 
Zaznacza, że wiele osób w podeszłym wieku, którym stan zdrowia nie pozwala na aktywność, korzysta z różnych form pomocy opieki społecznej: usług opiekuńczych, dziennych domów pomocy, mieszkań chronionych oraz DPS-ów. – Niejednokrotnie to ludzie niepełnosprawni i długotrwale chorzy, a przede wszystkim samotni – dodaje Gabriela Filec.
 
Przybywa ludzi starszych
Autorzy raportu ONZ zwracają uwagę, że problemy związane z zapewnieniem godnego życia seniorom będą się pogłębiać, ponieważ liczba osób starszych cały czas wzrasta. Ten trend szczególnie widoczny jest w krajach rozwijających się, w których obecnie mieszka 2/3 osób starszych. – Do 2050 roku w państwach rozwijających się będzie żyło 4/5 populacji ludzi starszych – czytamy w opracowaniu. Za 36 lat seniorzy będą stanowili 22 proc. mieszkańców Ziemi, ok. 2 miliardy. Zdaniem specjalistów Polska podobnie jak wiele innych państw nie jest przygotowana na starzenie się społeczeństwa. – Brakuje jakiegokolwiek kompleksowego programu opieki nad ludźmi starszymi – zaznacza Hanna Szotowska.
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: pixabay.com/takazart
 

Dodaj komentarz