Solidar Śląsko Dąbrow

Niepokój w Fortum Zabrze

Pracownicy Fortum Zabrze boją się o swoje miejsca pracy. – Redukcja zatrudnienia, którą zapowiedział fiński inwestor kupując od Skarbu Państwa naszą elektrociepłownię, już nastąpiła. Ale szykuje się kolejna likwidacja miejsc pracy w naszym zakładzie poprzez przekazywania pracowników do firmy zewnętrznej – mówi Mirosław Grzywa, szef Solidarności w Fortum Zabrze. – W październiku została zlikwidowana trzecia zmiana w oddziale nawęglania.  Podejrzewamy, że pracownicy tego oddziału wkrótce zostaną przekazani do zewnętrznej firmy Maintpartner, świadczącej usługi outsourcingowe. Tak stało się właśnie w innym zakładzie Fortum, w Częstochowie – dodaje Grzywa.

Maintpartner to fińska firma podobnie jak Fortum. 1 grudnia rozpoczęła realizację kontraktu w Fortum Częstochowa. Jak podano w komunikacie prasowym Maintpartner, kontrakt polega na przejęciu „odpowiedzialności nie tylko za utrzymanie ruchu, ale także za bieżącą obsługę operacyjną wydzielonej części urządzeń Klienta”.

 – Przejmowanie pracowników przez zewnętrzne firmy czy agencje pracy, to zwykle początek drogi do utraty pracy. Ludzie w takich firmach mają gorsze warunki zatrudnienia, najczęściej nie mają stałych umów o pracę, lecz tzw. umowy śmieciowe i pracodawca może pozbyć się ich z dnia na dzień – podkreśla szef Solidarności w Fortum.

 – Oficjalnie na razie nic nie wiemy o tym, że Maintpartner pojawi się w innych zakładach Fortum w  naszym kraju, ale jesteśmy przekonani, że kierownictwo spółki planuje taki outsourcing – zaznacza. – Niestety dyrekcja Fortum nie chce rozmawiać ze związkami zawodowymi, nie chce rozwiać naszych  wątpliwości. Nie odpowiada na nasze pisemne pytania. Mimo że od przejęcia  elektrociepłowni przez Fortum mija już prawie rok, wciąż nie udało się powołać Rady Pracowników, bo zarząd wciąż nie odpowiedział na nasz pisemny wniosek o organizację takich wyborów – dodaje Grzywa.

W listopadzie zeszłego roku Fortum Power and Heat podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. Na początku stycznia tego roku oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg. Dzięki determinacji związków zawodowych udało się podpisać takie pakiety pod koniec marca. W związku z tym, że inwestor zapowiadał redukcję zatrudnienia w obu zakładach o 25 proc., związkowcy wywalczyli zapisanie w pakiecie socjalnym programu dobrowolnych odejść dla załogi. Z ponad  270 osób zatrudnionych w Fortum Zabrze z programu dobrowolnych odejść zdecydowało się dotychczas skorzystać 70 pracowników, czyli 25 proc. załogi.

Dodaj komentarz