Solidar Śląsko Dąbrow

Niebezpieczne braki kadrowe

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa w obecności przedstawicieli górniczych central związkowych zobowiązał się do niezwłocznego wystąpienia do zarządu Kompanii Węglowej o zorganizowanie spotkania na temat bezpieczeństwa pracy. Prezes zadeklarował również, że w kopalniach KW Okręgowe Urzędy Górnicze będą przeprowadzać kontrole w zakresie przestrzegania normatywnego zatrudnienia przy wykonywaniu poszczególnych robót.

Do spotkania z prezesem WUG, dotyczącego przyjętego przez radę nadzorczą spółki Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2011 r. bez postulowanej przez związkowców korekty w zakresie ograniczenia zatrudnienia w firmie, doszło na wniosek strony związkowej. – Wskazaliśmy na totalny brak kadr w kopalniach Kompanii Węglowej oraz fatalny, w naszej ocenie, Plan Techniczno-Ekonomiczny spółki, zakładający dalsze obniżenie zatrudnienia, które bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu wykonywania robót na dole i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – mówi Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej.

PTE zakłada ograniczenie w br. zatrudnienia o 2556 osób, przy porównywalnych do roku ubiegłego działaniach produkcyjnych. Związkowcy zwrócili uwagę, że kierownictwo spółki planując zatrudnienie, zwraca wyłącznie uwagę na aspekt ekonomiczny, a nie bezpieczne wykonywanie robót w kopalniach. Poinformowali również o lekceważeniu przez zarząd Kompanii związkowego postulatu dotyczącego przedstawienia szczegółowych analiz stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych firmy.

– Poinformowanie nadzoru górniczego o tym, że w Kompanii Węglowej źle się dzieje, było dla nas priorytetową sprawą. Teraz piłka jest po stronie prezesa WUG i on będzie musiał wykonać kolejny ruch – mówi Jarosław Grzesik. 
W spotkaniu w WUG uczestniczyli również dyrektorzy OUG, pod których nadzorem znajdują się kopalnie Kompanii Węglowej.

Dodaj komentarz