Solidar Śląsko Dąbrow

Nie żyje Jerzy Goiński

7 stycznia Jerzy Goiński, wieloletni przewodniczący „Solidarności” w ArcelorMittal Poland, członek Komisji Krajowej oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” spoczął na cmentarzu parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Zmarły został pośmiertnie uhonorowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

Uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Goińskiego rozpoczęła msza święta w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Przed nabożeństwem rodzinie zmarłego przekazano Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie zostało przyznane pośmiertnie Jerzemu Goińskiemu za zasługi w działalności społecznej i związkowej. Po mszy świętej zmarły został odprowadzony na cmentarz parafialny przy ul. 11 Listopada.

Jerzy Goiński odszedł 1 stycznia po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 65 lat.

Śp. Jerzy Goiński z „Solidarnością” był związany od 1980 roku. Po ponownej rejestracji związku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego „S” w Hucie Katowice. W 2006 roku został szefem związku w oddziale ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, a od 2010 roku sprawował funkcję przewodniczącego „S” w całym AMP. – Współpracowaliśmy blisko 23 lata i cały czas się od niego uczyłem. Gdy chodziło o obronę praw pracowniczych był uparty, zawsze miał na względzie dobro ludzi – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący „Solidarności” w AMP w Dąbrowie Górniczej.

Jerzy Goiński był jednym z negocjatorów pakietu socjalnego podpisanego w 2004 roku, czyli w momencie prywatyzacji Polskich Hut Stali, w skład których wchodził dąbrowski kombinat. – Później nastał bardzo trudny czas dla huty. Zderzyliśmy się z zagranicznym kapitałem i musieliśmy negocjować z nowym pracodawcą. Jurek sprawdzał się doskonale, był twardy i nieustępliwy – dodaje wiceprzewodniczący „S” w AMP w Dąbrowie Górniczej.

Jak podkreśla Lech Majchrzak, Jurek do samego końca angażował się w działalność organizacji. – Na bieżąco przekazywaliśmy mu informacje. W miarę możliwości brał udział w posiedzeniach komisji międzyzakładowej, ostatni raz połączył się z nami 17 grudnia – wspomina.

Przyjaciele i koledzy ze związku wspominają go także jako ciepłego i życzliwego człowieka, który starał się pomagać innym. – Nie szukał rozgłosu, robił to po cichutku. Zdarzało się, że nawet my nie wiedzieliśmy o tym, że się zaangażował w pomoc tej, czy innej osobie – mówi Lech Majchrzak.

W swojej działalności związkowej nie zapominał także o historii „Solidarności”. To z jego inicjatywy przed bramą główną AMP w Dąbrowie Górniczej stanął Pomnik Porozumienia Katowickiego.

Jerzy Goiński pełnił też wiele innych funkcji związkowych. Był m.in. delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ „Solidarność” i członkiem Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa. Był także członkiem Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland wskazanym przez „Solidarność” i reprezentującym interesy wszystkich pracowników koncernu.

aga, łk