Solidar Śląsko Dąbrow

Nie zabierajcie „pomostówek”

Zmiana charakteru ustawy o emeryturach pomostowych z wygasającego na obowiązujący i rozszerzenie zawartego w niej wykazu stanowisk – to jeden z postulatów planowanego strajku generalnego w regionie. W ocenie związkowców ustawa dyskryminuje pracowników m.in. ze względu na datę zatrudnienia oraz wąski wykaz stanowisk uprawniających do „pomostówek”.

– Nie zgadzamy się, by pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze byli pozbawieni prawa do emerytury pomostowej tylko dlatego, że zatrudnieni zostali po 1 stycznia 1999 roku. Nie ma naszej zgody na to, by w tych warunkach pracowali do 67. roku życia. Zmiana charakteru tej ustawy z wygasającego na obowiązujący jest koniecznością, bo praca w warunkach szczególnych wymaga zapewnienia możliwości odejścia na wcześniejsze emerytury – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku ustawą o emeryturach pomostowych prawo do tego świadczenia mają pracownicy spełniający aż siedem warunków m.in.: urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, przepracowali co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz osiągnęli wiek wynoszący 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Ale najważniejszy warunek uprawniający do pomostówki zakłada, że prawo do niej mają tylko pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku, którzy zarazem pracowali w tych samych warunkach po 1 stycznia 2009 roku. Pracownikom, którzy przyjęli się do pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku, ustawa odbiera możliwość przechodzenia na emerytury pomostowe.

– Domagamy się, by na bazie załączników uprawniających do przechodzenia na „pomostówki”, wykreślone zostały warunki łączne. Dla nas najważniejsze jest by pracownicy, którzy byli zatrudnieni po 1 stycznia 1999 roku i mają zaliczone wymagane okresy składkowe (dla mężczyzny 25 lat, a dla kobiety 20 lat) mogli odchodzić na wcześniejsze emerytury – podkreśla Dominik Kolorz.

Zdaniem Lecha Majchrzaka, wiceprzewodniczącego Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, ustawa o emeryturach pomostowych dyskryminuje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze ze względu na datę zatrudnienia oraz wiek. – To niesprawiedliwe, że pracownik, który po 1 stycznia 1999 roku rozpoczął pracę w hucie w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, będzie musiał pracować aż do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, a inny zatrudniony na tym samym stanowisku, w tym samym wieku, a nawet młodszy, tylko dlatego, że został zatrudniony dzień wcześniej zakończy pracę zawodową o 12 lat wcześniej. Niewykluczone, że pracownicy, którzy nie otrzymają uprawnień do „pomostówek” tylko dlatego, że później rozpoczęli pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, będą dochodzić swoich praw w sądzie – przewiduje Lech Majchrzak.

Solidarność kwestionuje również wąski wykaz stanowisk, które obowiązująca ustawa o emeryturach pomostowych ma w swoich załącznikach. Zdaniem związkowców ten wykaz powinien zostać rozszerzony i odnosić się do wszystkich zatrudnionych w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.

Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej Solidarności informuje, że na kolei prawo do emerytur pomostowych mają tylko pracownicy trzech grup zawodowych: maszyniści, dyżurni ruchu i kierownicy pociągów. – Reszta kolejarzy ma pracować do 67 roku życia. Przecież w jadącym pociągu znajduje się zarówno jego kierownik, jak i konduktor. Mimo identycznych warunków pracy jeden ma prawo do pomostówki, a drugi nie. Postulowaliśmy, by ponad 20 zawodów na kolei zostało objętych emeryturami pomostowymi. Z tej listy rząd uwzględnił tylko trzy – mówi Henryk Grymel.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności przypomina, że w porozumieniu rządowym zawartym w 1998 roku pomiędzy Solidarnością a ówczesnym rządem Jerzego Buzka wyraźnie określone zostało, że dla stanowisk uciążliwych i szkodliwych zostanie stworzona specjalna ustawa o emeryturach pomostowych, bez ograniczeń wiekowych. – Ten dokument nie zakładał, że będzie to ustawa zawężająca i wygasająca. Obowiązująca ustawa jest niezgodna z porozumieniem z 1998 roku, a jej zawężenie budzi wątpliwości konstytucyjne – uważa Dominik Kolorz.

Beata Gajdziszewska

Dodaj komentarz