Solidar Śląsko Dąbrow

Nie na takie podwyżki czekają funkcjonariusze służby więziennej

Rada Krajowa Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia rozwiązania dotyczące podziału pieniędzy na tegoroczny wzrost wynagrodzeń przedstawione przez kierownictwo Służby Więziennej. Zdaniem związkowców, jeśli wejdą one w życie, funkcjonariusze tej formacji otrzymają mniejsze podwyżki niż np. policjanci.

W ocenie przedstawicieli „S” propozycje kierownictwa Służby Więziennej doprowadzą do zaniżenia podwyżek średnio o 187 zł na etat, czyli o blisko 30 proc. – Rada Sekcji Krajowej Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” kategorycznie odrzuca przedstawione rozwiązania polegające na obniżeniu planowanej podwyżki od 1 stycznia 2022 roku o prawie 30 proc. – czytamy w piśmie sporządzonym po spotkaniu przedstawicieli strony związkowej z kierownictwem Służby Więziennej, które odbyło się 12 stycznia w Warszawie.

Jak informuje Marcin Kulig, przewodniczący „Solidarności” w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju od 1 stycznia wynagrodzenia funkcjonariuszy miały wzrosnąć średnio o 677 zł brutto miesięcznie, wraz z nagrodą roczną. Znaczna część planowanej podwyżki, ok. 406 zł brutto, to efekt „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” podpisanego 12 grudnia zeszłego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast pozostałą część, czyli ok. 271 zł brutto, stanowi waloryzacja płac w sferze budżetowej w 2022 roku.

Jednak zamiast podniesienia wynagrodzeń średnio o 677 zł brutto kierownictwo Służby Więziennej zaproponowało podzielenie tej kwoty i przyznanie jej w ramach trzech dodatków: służbowego, za wysługę lat i stopień służbowy. – Podwyżka powinna być stałym elementem wynagrodzenia, natomiast dodatek służbowy ma charakter motywacyjny i może w danym okresie zostać pomniejszony w wyniku wymierzenia kary dyscyplinarnej. „Solidarność” zabiega o ustalenie klarownych zasad naliczania tego dodatku, a rozwiązanie proponowane przez kierownictwo SW uniemożliwi dalsze prace nad reformowaniem tego elementu uposażenia – mówi przewodniczący „S” w jastrzębskim Zakładzie Karnym.

Podwyżki wynagrodzeń mają być istotnym elementem programów modernizacyjnych realizowanych od początku tego roku także w innych służbach mundurowych, m.in. policjantów i strażaków. – Tam podwyżka zostanie przyznana w pełnej wysokości. My nie chcemy być gorzej traktowani – mówi Marcin Kulig.

Ponadto, w ocenie związkowców z „Solidarności” Służby Więziennej, proponowany przez kierownictwo tej formacji podział pieniędzy na podwyżki sprawi, że służba stanie się mniej konkurencyjna w stosunku do pozostałych służb mundurowych.

aga