Solidar Śląsko Dąbrow

Nie ma zgody na taką restrukturyzację

Zwolnienie ponad tysiąca pracowników administracji, obniżenie płac, sprzedaż KWK Knurów-Szczygłowice, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład Kompanii Węglowej – to tylko część założeń planu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020, które 18 listopada zarząd przedstawił radzie pracowników KW.

– Co prawda plan restrukturyzacji w całości zostanie nam przedstawiony dopiero 29 listopada, ale jego główne założenia już raczej się nie zmienią. W takim kształcie ten program jest dla nas oczywiście nie do zaakceptowania i nie ma naszej zgody na jego wdrożenie. 19 listopada odbędzie się posiedzenie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej, podczas którego zdecydujemy o naszych dalszych krokach – powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności po spotkaniu zarządu spółki z radą pracowników KW.

Niemal równolegle do rozpoczęcia rozmów w siedzibie Kompanii Węglowej, Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie kupna kopalni Knurów-Szczygłowice. – Transakcja między KW i JSW w sprawie sprzedaży tej zatrudniającej niespełna 6 tys. osób kopalni miałaby prawdopodobnie zostać sfinalizowana już w połowie przyszłego roku – mówi Jarosław Grzesik.

Jak relacjonuje szef górniczej „S”, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarządu pozostałe kopalnie wchodzące w skład spółki poza KWK Sośnica-Makoszowy mają być łączone pomiędzy sobą. 1 kwietnia 2014 połączeniu mają ulec KWK Bobrek-Centrum i KWK Piekary, trzy kopalnie z Rudy Śląskiej (Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój), KWK Piast i KWK Brzeszcze, KWK Ziemowit i KWK Bolesław Śmiały, KWK Marcel i KWK Rydułtowy-Anna, a także  KWK Chwałowice i KWK Jankowice. – Ograniczeniu ma również ulec liczba ścian wydobywczych z 54 do ok. 35 – dodaje Grzesik.

Wcześniej wszystkie ciepłownie znajdujące się w strukturach KW miałyby zostać skonsolidowane., a 1 kwietnia przyszłego roku wydzielone poza struktury Kompanii. W spółkę córkę przekształcone ma zostać  także Centrum Usług Księgowych oraz Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu. Z kolei bieruński Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych ma zostać zlikwidowany, a jego pracownicy przeniesieni do kopalń Piast i Ziemowit.

Z kolei pracowników administracji KW czekają zwolnienia. Ich liczba ma się zmniejszyć o 1020 osób. Przyjęcia w KW mają zostać wstrzymane do 2020 roku. Do tego czasu na zatrudnienie w spółce będą mogli liczyć wyłącznie absolwenci szkół górniczych z którymi podpisano odpowiednie umowy.

Cięcia dotkną również górniczych emerytów. Od 2016 roku zlikwidowany ma zostać przysługujący im dotychczas deputat węglowy, a już od przyszłego roku Kompania przestanie odprowadzać od byłych pracowników odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W poniedziałek 25 listopada zarząd Kompanii Węglowej ma się spotkać z działającymi w spółce związkami zawodowymi w sprawie m.in. planowanych redukcji zatrudnienia w administracji. Najprawdopodobniej w tym samym dniu odbędzie się posiedzenie wspólnego sztabu protestacyjno-strajkowego związków zawodowych działających w KW. Od 24 października we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki trwa pogotowie strajkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *