Solidar Śląsko Dąbrow

Nie ma rozstrzygnięć w sprawie RCKiK w Raciborzu

W ocenie pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu spotkanie dyrekcji placówki i lokalnych samorządowców z przedstawicielami resortu zdrowia, które odbyło się 29 lipca w Warszawie, nie przyniosło jasnych deklaracji dotyczących przyszłości centrum. Do końca sierpnia dyrekcja placówki ma przygotować kompleksowy plan naprawczy, w którym wykaże, że RCKiK jest w stanie samodzielnie funkcjonować.
 
30 lipca w siedzibie raciborskiego centrum odbyła się wspólna konferencja prasowa zakładowej Solidarności i dyrekcji placówki. W jej trakcie przedstawiciele dyrekcji zrelacjonowali przebieg spotkania w resorcie zdrowia. W rozmowach z podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Beatą Małecką-Liberą uczestniczyli m.in. dyrektor centrum Agnieszka Wiklińska, starosta raciborski Ryszard Winiarski oraz wiceprezydent Wojciech Krzyżek. 
 
Jak poinformowała Agnieszka Wiklińska podczas spotkania w Warszawie uzgodniono, że proces legislacyjny związany z rozporządzeniem ministra zdrowia, dotyczącym połączenia raciborskiego RCKiK z centrum w Katowicach, będzie kontynuowany, ale minister wstrzyma się na razie z podjęciem ostatecznej decyzji. W trakcie rozmów z przedstawicielami resortu uzgodniono także, że do końca sierpnia dyrekcja placówki przygotuje kompleksowy program naprawczy, który uwzględni bieżącą sytuację centrum i zapewni mu stabilność finansową w przyszłości. Dopiero po przeanalizowaniu planu naprawczego ministerstwo zdrowia określi swoje stanowisko w sprawie przyszłości placówki.
 
Teresa Kłosek, przewodnicząca Solidarności w RCKiK w Raciborzu podkreśliła, że pracownicy centrum spodziewali się konkretnych rozwiązań, dlatego nie są usatysfakcjonowani przebiegiem rozmów w Warszawie. W jej ocenie może się okazać, że połączenie obu placówek zostało tylko przesunięte w czasie. – Będziemy obserwować działania ministra zdrowia. Dopóki nie otrzymamy czarno na białym informacji o wycofaniu projektu rozporządzenia w sprawie połączenia, będziemy kontynuować akcję protestacyjną – zapowiedziała Kłosek.
 
Projekt rozporządzenia w sprawie połączenie RCKiK w Raciborzu z RCKiK w Katowicach został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 15 lipca. Zdaniem związkowców połączenie placówek w rzeczywistości będzie oznaczało likwidację raciborskiego centrum i utratę co najmniej kilkudziesięciu miejsc pracy. Może też zagrozić pacjentom szpitali współpracujących z RCKiK w Raciborzu, którym trzeba będzie dostarczać krew z Katowic.
 
Jako powód połączenia RCKiK w Raciborzu z RCKiK w Katowicach Ministerstwo Zdrowia podało długi raciborskiego centrum wynoszące ok. 19 mln zł, które powstały w związku z modernizacją siedziby placówki. Pracownicy centrum podkreślają, że rozbudowa była współfinansowana przez resort zdrowia i zarzucają ministerstwu niewłaściwy nadzór na inwestycją.
 
aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.