Solidar Śląsko Dąbrow

Nie ma porozumienia w PGG

Bez zbliżenia stanowisk zakończyła się piątkowa runda mediacji w ramach sporu zbiorowego w Polskiej Grupie Górniczej. W poniedziałek 16 kwietnia odbędzie się spotkanie liderów central związkowych, podczas którego zdecydują oni o dalszych działaniach wobec fiaska dotychczasowych rozmów płacowych z zarządem spółki.

– Przedstawiliśmy zarządowi trzy propozycje kompromisu płacowego zawierające ustępstwa w stosunku do naszych początkowych żądań. W odpowiedzi zarząd jedynie podtrzymał swoje stanowisko prezentowane od początku sporu zbiorowego i w ogóle nie podjął rokowań nad propozycjami strony społecznej. Nie przedstawiono nam również wyników finansowych spółki za pierwszy kwartał, o które wnioskowaliśmy podczas poprzedniej rundy mediacji – powiedział po zakończeniu  rozmów Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej.

W protokole spisanym po piątkowych mediacjach przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że dotychczasowa postawa PPG nie daje nadziei na wypracowanie porozumienia płacowego. W związku z powyższym związkowcy zapowiedzieli podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wśród instrumentów, które dopuszcza ustawa, jest m.in. przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. – W poniedziałek odbędzie się spotkanie liderów central związkowych  działających w PGG, podczas którego zdecydujemy o dalszych krokach – mówi Bogusław Hutek.

Jednocześnie zarówno strona związkowa, jak i zarząd PGG zadeklarowały wolę kontynuowania mediacji. Kolejne spotkanie negocjacyjne zostało zaplanowane na 23 kwietnia. Strona związkowa zawnioskowała, aby uczestniczył w nim przedstawiciel Ministerstwa Energii.

Spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy centralami związkowymi a zarządem PGG rozpoczął się 14 marca.

łk

Dodaj komentarz