Solidar Śląsko Dąbrow

Nie ma planu likwidacji kopalni

Nie ma planów związanych z likwidacją gliwickiej kopalni Sośnica-Makoszowy – poinformowało kierownictwo Kompani Węglowej podczas czwartkowego spotkania z Radą Pracowników i przedstawicielami organizacji związkowych działających w spółce.

O wyjaśnienie wiarygodności informacji prasowych dotyczących ewentualnych planów zamknięcia zakładu, zwróciły się do reprezentacji załóg w Kompanii Węglowej związki zawodowe z kopalni Sośnica-Makoszowy. Związkowców zaniepokoił czterostronicowy, przez nikogo nie podpisany, plan dla gliwickiej kopalni, do którego udało im się dotrzeć.  Znaleźli w nim zapisy o możliwości wyeksploatowania złoża Sośnicy-Makoszowy przez sąsiednie kopalnie Knurów-Szczygłowice i Bielszowice. W oparciu o ten plan w mediach pojawiły się spekulacje o likwidacji kopalni.

– Podczas spotkania zarząd Kompanii przedstawił nam aktualną sytuację techniczną i ekonomiczną zakładu, a wiceprezes Marek Uszko jednoznacznie oświadczył, że spółka nie ma planów związanych z wybieraniem złoża z kopalni przez inne zakłady, z ograniczeniem zatrudnienia, ani też z likwidacją gliwickiej kopalni. Sądzę, że  te informacje uspokoiły związkowców z Sośnicy-Makoszowy – relacjonuje Jarosław Grzesik, szef Solidarności w Kompanii Węglowej.

Jak podkreśla Grzesik, że kierownictwo Kompanii zapewniło o swoich staraniach, zmierzających do ustabilizowania sytuacji w kopalni Sośnica-Makoszowy, związanej z trudnościami w realizacji planów techniczno-ekonomicznych przez ten zakład. Tym problemem zajmuje się powołany 5 kwietnia zespół do opracowania programu naprawczego dla kopalni na lata 2011-2015. W pracach zespołu jako obserwatorzy uczestniczą przedstawiciele strony związkowej.  – Zarząd zobowiązał się do przedstawienia wniosków końcowych z jego prac zaraz po ich zakończeniu – dodaje szef Solidarności w KW.

Dodaj komentarz