Solidar Śląsko Dąbrow

Nie będzie strajku, jest porozumienie

 8 listopada w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisano protokoły kończące spory zbiorowe trwające w spółce od wielu miesięcy . Porozumienie jest równoznaczne z odwołaniem 48-godzinnego strajku, który miał zostać przeprowadzony w jastrzębskich kopalniach w drugiej połowie miesiąca.

Podpisane późnym popołudniem porozumienie dotyczy zarówno niezgodnych – zdaniem związkowców – umów o pracę oferowanych nowym pracownikom spółki, jak i konfliktu na tle płacowym – Dla nas najważniejsza była sprawa nowych wzorów umów. Porozumienie usuwa z nich rażąco niesprawiedliwe i niezgodne z prawem zapisy, o których głośno mówiliśmy od miesięcy. Kilka spraw zostało jeszcze do załatwienia więc nie jesteśmy w 100 proc. zadowoleni, ale na tym polega kompromis, że żadna ze stron nie jest do końca usatysfakcjonowana – powiedział po zakończeniu negocjacji Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.

Jak informuje, zarząd wycofał się z najbardziej kontrowersyjnych elementów zawartych w umowach oferowanych nowym pracownikom. Usunięto m.in. zapisy pozbawiające młodych górników „barbórki”, czternastej pensji czy uprawnień wynikających z Karty Górnika oraz wprowadzające 6-dniowy tydzień pracy. – Zgodnie z porozumieniem każdy pracownik przyjęty po 15 lutego 2012 roku po 6 miesiącach nienagannej pracy otrzyma umowę na czas nieokreślony. Wtedy też nabędzie prawo do „barbórki” i „14”, a nie jak było to zapisane w feralnych umowach dopiero po 2-3 latach. Sobota dla wszystkich pracowników JSW jest dniem wolnym. Praca w tym dniu może się odbywać tylko na zasadzie dobrowolności – wylicza Brudziński.

Z kolei porozumienie dotyczące płac przewiduje wzrost stawek osobistego zaszeregowania dla wszystkich pracowników JSW o 3,4 proc. od 1 listopada 2012 roku oraz wyrównanie od stycznia, które zostanie wypłacone w postaci jednorazowej premii – Szczegóły dotyczące wysokości premii, zostaną ustalone na kolejnym spotkaniu, ale będzie to kwota ponad 2 tys. zł na pracownika dołowego – zaznacza Roman Brudziński.

Podczas czwartkowych negocjacji ustalono również mechanizm wzrostu wynagrodzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej na następne 3 lata. – Wynagrodzenia będą automatycznie rosły od stycznia o wskaźnik inflacji prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok. Natomiast jeżeli rzeczywista inflacja okaże się wyższa od przewidywanej a spółka będzie przynosić zyski, po trzecim kwartale różnica będzie wypłacana pracownikom w postaci jednorazowej premii – tłumaczy wiceszef Solidarności w JSW.

19 października wszystkie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymały pracę na 24 godziny. Przed tygodniem Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW poinformował, że kolejna, tym razem 48-godzinna akcja strajkowa, zostanie przeprowadzona w drugiej połowie listopada. – Strajku udało się uniknąć i z tego jesteśmy zadowoleni jako pracownicy, ale i jako akcjonariusze JSW. Podpisane dzisiaj porozumienie napawa optymizmem. Jeżeli kolejne rozmowy między zarządem i stroną społeczną w naszej spółce będą przebiegały w atmosferze dialogu, tak jak dzisiaj, to w przyszłości nie powinno już dochodzić do tak ostrych konfliktów – podkreśla Roman Brudziński.
 

Dodaj komentarz