Solidar Śląsko Dąbrow

Nie będzie manifestacji 16 czerwca

– W związku z trwającymi negocjacjami górniczych central związkowych z rządem, rokującymi możliwość rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się górnictwo węgla kamiennego, sztab protestacyjno-strajkowy postanawia o nieprzeprowadzaniu manifestacji w dniu 16 czerwca br. – poinformował w poniedziałek 9 czerwca międzyzwiązkowy sztab protestacyjno-strajkowy górniczych central związkowych. 

W komunikacie poinformowano też, że inny termin ewentualnej manifestacji będzie uzależniony od efektów rozmów z rządem. Jednocześnie sztab postanawił, że po zakończeniu rozmów ze stroną rządową przeprowadzona zostanie akcja informacyjna dla załóg.

ny

 

Dodaj komentarz