Solidar Śląsko Dąbrow

Negocjacje w Tauron Wytwarzanie

Dobiegają końca negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem spółki Tauron Wytwarzanie na temat restrukturyzacji zatrudnienia, obniżania kosztów pracy i programu dobrowolnych odejść. – Są to bardzo trudne rozmowy, ale powoli zbliżamy się do finału. Myślę, że jeszcze w pierwszej połowie lutego uda się podpisać porozumienie satysfakcjonujące obie strony – mówi Zdzisław Przydatek, szef Solidarności w Tauron Wytwarzanie.

– Na razie trudno jeszcze mówić o szczegółach ustaleń dotyczących skali restrukturyzacji, poziomu alokacji pracowników do innych zakładów czy też na temat szczegółów programu dobrowolnych odejść. Zadaniem związków zawodowych jest oczywiście zminimalizowanie skali redukcji zatrudnienia i działania na rzecz zagwarantowania pracownikom jak najkorzystniejszych warunków odejść czy też alokacji. Władze spółki deklarują, że dbanie o dobro pracowników jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania naszej firmy i wierzę, że ta deklaracja znajdzie odzwierciedlenie w zapisach porozumienia – dodaje Zdzisław Przydatek.

W skład spółki Tauron Wytwarzanie (poprzednio Południowy Koncern Energetyczny) wchodzi 9 zakładów – elektrowni i elektrociepłowni, łącznie zatrudniających  ponad 5,5 tys. osób. 

Dodaj komentarz