Solidar Śląsko Dąbrow

Negocjacje płacowe w DB Cargo Polska

Organizacje związkowe działające w DB Cargo Polska walczą o podwyższenie funduszu płac w firmie o 12 proc. W praktyce skutkowałoby to podniesieniem stawek zasadniczych wszystkich pracowników firmy o 600 zł brutto.

– To nie są wygórowane żądania. Przy takim tempie inflacji mówimy raczej o próbie obrony realnej siły nabywczej zarobków pracowników. Chodzi o to, żebyśmy za miesięczną wypłatę mogli zrobić mniej więcej taki sam koszyk zakupów, jak kilkanaście miesięcy temu – mówi Leszek Piskała, przewodniczący „Solidarności” w firmie.

Dotychczas odbyły się dwie rundy negocjacji płacowych w DB Cargo Polska, 27 stycznia i 10 lutego. – Nie przyniosły one żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Pracodawca nie przedstawił rozwiązań, które mogłyby usatysfakcjonować pracowników. Czekamy na kolejne propozycje z jego strony – mówi Leszek Piskała. Jak zaznacza, następne rozmowy zaplanowane zostały na marzec. Jeśli wówczas nie dojdzie do zbliżenia stanowisk, strona związkowa zostanie zmuszona do podjęcia bardziej radykalnych działań, np. przeprowadzenia akcji protestacyjnej, czy wszczęcia sporu zbiorowego.

DB Cargo Polska należy do niemieckiego koncernu Deutsche Bahn, zajmującego się kolejowym transportem towarowym. W Polsce firma wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia w sumie ok. 2,8 tys. pracowników.

ak
źródło foto: commons.wikimedia.org/Andree/CC BY-SA 4.0