Solidar Śląsko Dąbrow

Nasi delegaci w Komisji Krajowej

8 delegatów z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego weszło w skład  Komisji Krajowej nowej kadencji. Obradujący we Wrocławiu Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność spośród 52 kandydatów wybrał  50 członków KK na kadencję 2010-2014.

Nasi ludzie w „krajówce” to: Ryszard Baczyński, Bogdan Biś, Sławomir Ciebiera, Henryk Grymel, Jarosław Grzesik, Dominik Kolorz, Sławomir Kozłowski i Henryk Nakonieczny.

W skład KK nowej kadencji wszedł m.in. dotychczasowy przewodniczący Solidarności Janusz Śniadek. Za jego kandydaturą w tym głosowaniu opowiedziało się 268 delegatów. Był to drugi wynik w tych wyborach. Więcej głosów zdobył Roman Gałęzewski z Solidarności Stoczni Gdańskiej. Poparło go 271 delegatów.

Komisja Krajowa liczy w sumie 100 osób. Oprócz członków KK wybieranych przez delegatów na krajowym zjeździe, w jej skład wchodzą również szefowie regionów i branż.
 

Dodaj komentarz