Solidar Śląsko Dąbrow

Narasta konflikt w Alchemii

Fiaskiem zakończyła się druga tura rokowań w ramach sporu zbiorowego trwającego w Alchemii SA. Pracodawca odmówił podpisania protokołu rozbieżności, co zdaniem organizacji związkowych  jest złamaniem zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rokowania przeprowadzone zostały 10 grudnia.
 
–  W naszej ocenie, odmawiając podpisania protokołu rozbieżności pracodawca złamał art. 9 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówi Dariusz Brzęczek, szef Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność przy Alchemii SA. Przepis ten mówi, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rokowania kończą się sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Zdaniem Dariusza Brzęczka taka sytuacja miała miejsce podczas rokowań. Organizacjom związkowym nie udało się dojść do porozumienia z pracodawcą, co powinno zostać zapisane w protokole rozbieżności.
 
11 grudnia związkowcy poinformowali zarząd Alchemii, że jeżeli do 15 grudnia nie podpisze protokołu rozbieżności, podejmą odpowiednie kroki. – Przypominamy panom prezesom zgodnie z  ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kto nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega odpowiedzialności karnej – dodaje Brzęczek.
 
Spór zbiorowy na tle płacowym rozpoczął się w Alchemii 17 października. Organizacje związkowe domagają się podwyżki w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich pracowników. W skład spółki wchodzą Huta Batory w Chorzowie, Rurexpol w Częstochowie oraz Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Wszystkie te zakłady mają wspólnego pracodawcę, jakim jest zarząd Alchemii SA. Wynagrodzenia większości zatrudnionych w nich pracowników są bardzo niskie. W hucie Batory wynoszą średnio ok. 2,3 tys. zł brutto. W Walcowni Rur Andrzej płace również są bardzo niskie. – W trakcie sporu pracodawca nie przedstawił żadnej propozycji dotyczącej wzrostu wynagrodzeń – mówi przewodniczący Solidarności.
 
26 listopada władze Alchemii zdecydował o podziale firmy na cztery oddziały. Są to: Oddział Walcowania Rur Batory, Oddział Stalownia Rur Batory, Oddział Rurexpol i Oddział Walcownia Rur Andrzej. – W każdym z tych oddziałów będzie nowy pracodawca. Pracownicy zostaną do nich przeniesieni 1 stycznia 2015 roku na mocy art. 231 Kodeksu pracy – mówi Dariusz Brzęczek.
 
aga
 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.