Solidar Śląsko Dąbrow

Naprawiają bocianie gniazda

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wyremontuje 25 bocianich gniazd. Pieniądze na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach projektu „Renowacja gniazd bociana białego w województwie śląskim” już naprawiono 10 gniazd, a remont 15 kolejnych zaplanowano na przyszły rok. Dzięki temu wiosną ptaki będą mogły bezpiecznie wrócić do swoich siedlisk.

– Bocian biały zakłada swoje gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. Niektóre z tych gniazd mogą osiągnąć wysokość 2 m i ciężar nawet 1,5 tony, a ich waga zwiększa się wraz z opadami śniegu czy deszczu. W takim przypadku może ono stanowić realne zagrożenie dla stabilności słupa, konstrukcji starego komina, czy też obumarłego drzewa. Konieczne jest zatem przeprowadzanie zabiegów ochronnych w obrębie gniazd, aby je „odchudzić”, zdejmując część nadbudowanego wieńca. Przewrócenie się słupa czy komina lub zapadnięcie się starego dachu jest jednoznaczne ze zniszczeniem siedliska. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań polegających na wzmocnieniu konstrukcji, na których bociany zbudowały swoje gniazdo – mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody. W siedliskach zakładanych na drzewach problemem staje się zarastanie dolotu do nich, co uniemożliwia ptakom dogodne lądowanie i może prowdzić do porzucenia gniazda. W takich sytuacjach zabiegi ochronne powinny polegać na przycięciu młodych pędów drzew.

Wybór gniazd do remontu nie był przypadkowy, wcześniej przedstawiciele RDOŚ przeprowadzili inwentaryzację siedlisk bociana w województwie śląskim. W jej trakcie wskazano te, które wymagają najpilniejszego zabezpieczenia, np. znajdują się na niestabilnych słupach. – Jeszcze w 2022 roku umożliwiliśmy gminom przekazywanie do nas informacji o gniazdach wymagających zabezpieczenia lub gruntownego remontu. Na tej podstawie ustaliliśmy priorytetowość przeprowadzania renowacji i wytypowaliśmy 10 lokalizacji, gdzie podjęcie tych działań jest najpilniejsze, tak aby bociany mogły powrócić do swoich siedlisk na wiosnę i bezpiecznie wyprowadzić kolejne lęgi – podkreśla Przemysław Skrzypiec. – Zależy nam również na tym, aby osoby prywatne, które są w większości bardzo przychylne ptakom i u których często goszczą bocianie pary, miały wsparcie i pomoc instytucjonalną, ponieważ to najlepiej buduje zaufanie i wzajemny szacunek dla ochrony przyrody – dodaje Regionalny Konserwator Przyrody.

Do tej pory na pielęgnację gniazd i wymianę lub zabezpieczenie platform, na których zostały one zbudowane, wydano 71 tys. zł, a środki na ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przy finansowym wsparciu katowickiego Funduszu projekt będzie kontynuowany w 2024 roku.

Bociany białe wracają z zimowisk do naszego kraju najczęściej pod koniec marca.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach