Solidar Śląsko Dąbrow

Najważniejsza jest umowa o pracę

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach rozpoczęła kampanię informacyjną „Na fali pierwszej pracy” skierowaną do młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Inspektorzy będą informować ich jakie mają prawa i czego powinni oczekiwać od pracodawców.
 
– Na terenie Śląska mieszka ok. 600.000 młodych ludzi w wieku od 16 do 26 roku życia. To właśnie te osoby mogą w najbliższym czasie podjąć swoją pierwszą pracę. Z uwagi na brak doświadczenia i nieznajomość przepisów są narażone na wykorzystanie ich niewiedzy, na zatrudnienie „na czarno’’, często bez pensji, w przekroczeniu dopuszczalnego limitu godzin na dobę – powiedziała Beata Marynowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię.
 
Podkreśliła, że pisemna umowa podpisana już w pierwszym dniu pracy jest najważniejszą rzeczą, której każdy pracownik ma prawo domagać się od swojego pracodawcy. – Przepisy prawa pracy nie znają pojęcia „umowy o pracę na próbę”, za którą nie należy się wynagrodzenie. Mamy prawo do pisemnej umowy, prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego – dodała Marynowska.
 
Podczas kampanii inspektorzy PIP będą przekazywać młodym ludziom podstawowe informacje dotyczące rozpoczęcia pracy, przepisów prawa pracy oraz rodzajów umów o pracę.
 
O tym, że taka kampania jest potrzebna, mogą świadczyć chociażby wyniki tegorocznej kontroli PIP pracowników zatrudnionych przy pracach sezonowych. Inspektorzy skontrolowali 226 osób w 60 podmiotach działających na terenie województwa śląskiego. Nieprawidłowości stwierdzono w 58 proc przypadków. Najwięcej – 37 nieprawidłowości dotyczyło niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego. Co siódma skontrolowana osoba nie otrzymała żadnej umowy na piśmie. W 12 przypadkach inspektorzy zakwestionowali umowę cywilnoprawną, ponieważ została zawarta zamiast umowy o pracę, a co ósma osoba przed rozpoczęciem pracy nie została skierowana na badania lekarskie. 
 
Zanim podejmiesz pracę
Do osób przygotowujących się do rozpoczęcia pracy oraz do pracowników wracających na rynek pracy i pracodawców skierowana jest też kampania informacyjno-edukacyjna „Zanim podejmiesz pracę” organizowana przez PIP w Katowicach wspólnie ze śląsko-dąbrowską Solidarnością. – Jej celem jest pogłębienie wiedzy o przepisach prawa pracy, w szczególności o uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów o pracę oraz o obowiązkach pracodawcy związanych z przyjęciem nowego pracownika – informuje Beata Sikora-Nowakowska, inspektor pracy i rzecznik prasowy PIP w Katowicach.
 
W ramach akcji w dniach 10, 17 i 24 czerwca od godz. 10.00  do godz. 11.00 zorganizowane zostaną dyżury ekspertów PIP. Beata Sikora-Nowakowska będzie pełniła dyżur w siedzibie Zarządu Regionu-Śląsko Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przy ul. Floriana 7 w Katowicach (pokój nr 113).
 
W tym czasie inspektorzy PIP będą udzielali porad prawnych w biurach terenowych Solidarności w Gliwicach, Zawierciu, Rybniku, Zabrzu, Tychach, Bytomiu i Sosnowcu.
 
aga
źródło grafiki:materiały OIP Katowice

Dodaj komentarz