Solidar Śląsko Dąbrow

Najskuteczniejsi społeczni inspektorzy pracy

Przedstawiciele „Solidarności” działającej w Tauron Ciepło Zbigniew Judasz i Maciej Rudakowski znaleźli się w gronie laureatów okręgowego etapu konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” organizowanego Państwową Inspekcję Pracy. Zbigniew Judasz zajął drugie miejsce, a Maciej Rudakowski trzecie. 
 
Zbigniew Judasz został wyróżniony w konkursie już po raz 5., ale dla pana Macieja to debiut. Związkowcy podkreślają, że taka sytuacja, by wśród laureatów konkursu znaleźli się przedstawiciele organizacji związkowej z jednej firmy, zdarza się bardzo rzadko. – Komisja konkursowa doceniła nasze starania. Na pewno wzięła też pod uwagę fakt, że na terenie, za który odpowiadam, od pięciu lat nie było wypadku – mówi Zbigniew Judasz, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tauron Ciepło oraz oddziałowy społeczny inspektor pracy.
 
Pracownicy firmy ciepłowniczej mogą zostać poparzeni gorącą wodą, czy ulec poparzeniu gorącymi odłamkami metalu w trakcie spawania. Do wypadków może dojść także podczas układania rur w ziemi. – Pracownicy najczęściej mają wypadki dlatego, że gubi ich rutyna. Zapominają o najprostszych rzeczach, takich jak kask, rękawice czy zabezpieczenie wykopu. Ciągle musimy im o tym przypominać – podkreśla Maciej Rudakowski.
 
Tauron Ciepło to duża firma, zatrudniająca 1500 osób. W jej skład wchodzi w sumie sześć spółek ciepłowniczych – dwie z Katowic oraz z Tychów, Dąbrowy Górniczej, Bielska-Białej i Kamiennej Góry. Struktura Społecznej Inspekcji Pracy została dostosowana do rozległego terenu działalności firmy i liczy 25 osób. Zdecydowana większość z nich, bo aż siedemnastu to przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Do obowiązków SIP-owców należy kontrola poszczególnych oddziałów i sprawdzanie, czy pracownicy przestrzegają przepisów BHP. Jeśli podczas takiej kontroli stwierdzą jakikolwiek nieprawidłowości, informacje o nich przekazują pracodawcy. – Raz w miesiącu spotykamy się z przedstawicielami pracodawcy i rozmawiamy o zaobserwowanych problemach i zagrożeniach – zaznacza Zbigniew Judasz. Społeczni inspektorzy pracy z Tauron Ciepło systematycznie uczestniczą także w szkoleniach, m.in. w tych organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach i śląsko-dąbrowską „Solidarność”.
 
Celem konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” jest promowanie społecznych inspektorów pracy, którzy aktywnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa w swoich zakładach. Konkurs jest organizowany na szczeblach okręgowym i krajowym.

Agnieszka Konieczny

 
 
Co to jest SIP?
Społeczna Inspekcja Pracy to służba pełniona przez pracowników, której zadaniem jest pilnowanie, by praca w firmie była bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami. SIP działa pod kierownictwem związków zawodowych, ale reprezentuje interesy wszystkich pracowników. Społecznym inspektorem pracy nie może zostać osoba zajmująca kierownicze stanowisko.
 
Uprawnienia SIP są bardzo szerokie. Społeczni inspektorzy pracy mają prawo m.in. do kontrolowania stanu maszyn i urządzeń, przestrzegania przepisów BHP i wydawania pracodawcy zaleceń dotyczących usunięcia zaistniałych uchybień. SIP-owcy mogą także np. zatrzymać linię produkcyjną, jeśli uznają, że dalsza praca zagraża zdrowiu lub życiu pracowników. W praktyce SIP jest najskuteczniejsza w tych zakładach, w których działają silne związki zawodowe.
 
 
 

Dodaj komentarz