Solidar Śląsko Dąbrow

Najpierw rekomendacje, teraz konkrety

Wbrew opiniom sceptyków „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” nie zostało potraktowane przez stroną rządową jak zbiór
pobożnych życzeń. Do końca listopada będzie wiadomo, które z projektów inwestycyjnych zarekomendowanych w tym dokumencie przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego
w Katowicach zostaną zaakceptowane przez rząd. 
 
Rekomendacje zapisane w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” zostały potraktowane przez resort rozwoju poważnie. Mieliśmy już dwa spotkania konsultacyjne w tej sprawie. Do końca listopada strona rządowa ma określić, które z proponowanych projektów są akceptowalne, które budzą kontrowersje i wymagają jeszcze analiz, a które nie mają szans na powodzenie. Na bazie listy, którą przedstawi rząd, będą się toczyć dalsze konsultacje i prace – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.
 
9 listopada w Warszawie podczas spotkania reprezentantów WRDS z przedstawicielami resortów rozwoju i energii zapadła decyzja o powołaniu czterech grup roboczych, które będą pracować nad ostatecznym kształtem programu rozwojowo-inwestycyjnego dla województwa śląskiego. W ich skład będą wchodzić zarówno eksperci reprezentujący WRDS, jak i eksperci strony rządowej. Każda z grup będzie się zajmować rekomendacjami z jednego z czterech obszarów wskazanych we wrześniowym porozumieniu dla województwa śląskiego, a więc reindustrializacji, rewitalizacji, metropolizacji i kluczowych projektów infrastrukturalnych.
– Założyliśmy sobie, że do końca pierwszej dekady maja 2017 roku zostanie przyjęty specjalny program dla Śląska powstały w oparciu o projekty zapisane we wrześniowym porozumieniu. Jestem optymistą i jestem przekonany, że znaczna część z nich znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym programie, który będzie swego rodzaju pochodną rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśla Dominik Kolorz.
 
Jak dodaje przewodniczący, inwestycje, które zostaną zapisane w programie, będą podzielone na dwie grupy. – Chodzi o termin ich realizacji. Pierwsza grupa będzie obejmować projekty realizowane do 2020 roku, druga projekty, które będą wdrażane w latach 2020-2025 – wyjaśnia Kolorz. Zaznacza, że niezależnie od wyznaczonych terminów związanych z programem dla Śląska, prace nad wdrożeniem części rekomendacji z wrześniowego porozumienia już trwają. 
– Chyba najbardziej zaawansowany jest projekt dotyczący produkcji gazu syntezowego wykorzystującej innowacyjną technologię odgazowania surowców w atmosferze wodorowej.
Są nim zainteresowane Węglokoks i Polska Grupa Górnicza – mówi przewodniczący. Dodaje też, że np. część rekomendacji dotyczących inwestycji w infrastrukturze transportowej to nie będą odrębne projekty, lecz zostaną one wkomponowane w programy regionalne realizowane przy wykorzystaniu środków unijnych.
 
„Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” to program wszechstronnego rozwoju regionu opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów zasiadających w WRDS w Katowicach – związki zawodowe, pracodawców, samorządowców
i stronę rządową. Dokument został przyjęty 14 września 2016 roku i przekazany w formie rekomendacji Radzie Ministrów.
 
ny
źródło foto:PLUS Technologies sp. z o.o.
 

Dodaj komentarz